บอร์ด ปตท. ไฟเขียวงบลงทุน 5 ปี 1.8 แสนล้านบาท

บอร์ด ปตท. ไฟเขียวงบลงทุน 5 ปี 1.8 แสนล้านบาท
16 มกราคม 2563
602

บอร์ด ปตท. ไฟเขียวงบลงทุน 5 ปี วงเงินรวม 180,814 ล้านบาท ลุยขยายธุรกิจก๊าซฯ และท่อส่งก๊าซฯ

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) หรือ บอร์ด ปตท. ที่มี นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย เป็นประธาน วันนี้(16ม.ค.) ได้มีมติเห็นชอบแผนการลงทุน 5 ปี (2563-2567) ของปตท. และบริษัท ที่ ปตท.ถือหุ้น 100% วงเงินรวม 180,814 ล้านบาท

แบ่งเป็น ปี 2563 อยู่ที่ 69,310 ล้านบาท,ปี2564 อยู่ที่ 41,415 ล้านบาท,ปี2565 อยู่ที่ 30,484 ล้านบาท ,ปี2566 อยู่ที่ 20,545 ล้านบาท และปี 2567 อยู่ที่ 19,060 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปตท. ยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจหลัก (Core Businesses) ได้แก่กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ทั้งในส่วนที่ปตท.ดำเนินการเอง(ธุรกิจก๊าซธรรมชาติและทีอส่งก๊าซธรรมชาติ) และลงทุนผ่านบริษัทที่ปตท.ถือหุ้น100% อาทิ การขยายขีดความสามารถของสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) รวมทั้งมีการร่วมทุนและการลงทุน ในบริษัทที่ ปตท.ถือหุ้นร้อยละ 100 อื่นๆ เช่น การขยายงานของธุรกิจน้ํามันและธุรกิจค้าปลีกทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ

นอกจากนี้ ปตท.ยังได้จัดเตรียมงบลงทุนในอนาคต (Provisional Capital Expenditure) ในระยะ 5 ปีข้างหน้าจำนวน 203,583 ล้านบาท เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม และเสริมความร่วมมือของกลุ่มปตท. จากความชํานาญของธุรกิจเดิม อาทิ LNG Value Chain โครงการ Gas-to-Power รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานเพื่อให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมถึงตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค และแนวโน้มการใช้พลังงานสะอาด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง