รัฐยกระดับมาตรการ ป้องกัน-แก้วิกฤติฝุ่น PM 2.5

รัฐยกระดับมาตรการ ป้องกัน-แก้วิกฤติฝุ่น PM 2.5
16 มกราคม 2563
2,724

คพ. เตรียมเสนอ ครม.สัปดาห์หน้า พิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ

คณะกรรมการควบคุมมลพิษ ประชุมนัดพิเศษ เมื่อวันที่ 14 ..ที่ผ่านมา เพื่อหารือมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่กลับมาวิกฤตอีกครั้ง โดยที่ประชุมฯ มีมติให้ยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่น PM 2.5 ใน “สถานการณ์วิกฤต” และให้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติโดยเร่งด่วน โดยรายงานดังกล่าวได้รับการเปิดเผยโดยกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งมีรายงานข่าวเพิ่มเติมว่าเตรียมจะเสนอเข้า ครม. ภายในสัปดาห์หน้า

มาตรการที่ที่ประชุม กก. ควบคุมมลพิษเห็นชอบในหลักการมีดังนี้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1.ขยายเขตพื้นที่จำกัดรถบรรทุกดีเซลเข้า กทม. จากวงแหวนรัชดาภิเษก เป็นวงแหวนกาญจนาภิเษก

2.ออกข้อบังคับให้รถบรรทุกดีเซลเข้าเขตพื้นที่ชั้นในของ กทม. ได้เฉพาะวันคู่ ตามช่วงเวลาที่กำหนด ในช่วงเดือน ม..-..2563

3.ยกระดับความเข้มงวดในการตรวจจับรถยนต์ควันดำ

4.ออกประกาศห้ามใช้รถยนต์ที่มีมลพิษเกินมาตรฐาน

กรมการขนส่งทางบก

1.ตรวจสอบรถโดยสาร (ไม่ประจำทาง) ทุกคัน โดยเพิ่มชุดตรวจเป็น 50 ชุด ใน 50 เขต

2.ร่วมกับ บก.จร. ยกระดับความเข้มงวดการตรวจจับควันดำรถโดยสารและรถบรรทุก และออกคำสั่งห้ามใช้รถ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

1.ตรวจสอบโรงานที่มีนัยสำคัญทำให้เกิดฝุ่นละออง หากเกินมาตรฐานให้สั่งหยุดปรับปรุง

2.ขอความร่วมมือโรงงานอุตสาหกรรมลดกำลังการผลิตในช่วงวิกฤตสถานการณ์ฝุ่นละออง

3.เพิ่มแรงจูงใจสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ให้ความร่วมมือในการลดกำลังการผลิด

กรุงเทพมหานคร

1.ควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า รวมถึงการก่อสร้างประภทอื่น

2.เข้มงวดไม่ให้มีการเผาในที่โล่งโดยเด็ดขาด ฝ่าฝืนมีบทลงโทษทั้งจำและปรับ

จังหวัด 76 จังหวัด

1.ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นห้ามการเผาขยะมูลฝอย หญ้า ตอขัง หรือเศษวัสดุทางการเกษตร หรือสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นที่ดินตนเองหรือที่สาธารณะ

2.เข้มงวดการควบคุมยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม การก่อสร้างต่างๆ

ข้อเสนออื่น

1.ขอความร่วมมือลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวมาทำงาน

2.รถยนต์ของส่วนราชการต้องผ่านมาตรฐานควันดำทุกคัน

3.ลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกิน 10 ppm (น้ำมันเกรดพรีเมี่ยม)

4.สนับสนุนการให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สำหรับรถยนต์ที่มีอายุเกิน 5 ปี

5.สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนในเรื่องสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง