"สมคิด" สั่งบูรณาการงบฯ64 เปิดพื้นที่ 3 เศรษฐกิจใหม่

16 มกราคม 2563
573

“สมคิด”ประชุมบูรณาการงบ 64 พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมอบนโยบายเร่งพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ภาคเหนือ และไบโอฮับภาคอีสาน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ 16 ม.ค.ว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงบประมาณบูรณาการเกี่ยวกับโครงการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษไปจัดทำงบประมาณในปี 2564  ตามนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญได้แก่ โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) และเขตพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทั้ง 3 โครงการจะเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่มีความคืบหน้าเรื่องการลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานไปพอสมควรแล้ว
ทั้งนี้งบประมาณในการพัฒนาทั้ง 3 โครงการส่วนหนึ่งให้นำมาจากโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังไม่มีการลงทุนของภาคเอกชนมากนัก เนื่องจากมีการพิจารณาแล้วว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่เคยมีการส่งเสริมการลงทุนใน 10 พื้นที่ชายแดนมีพื้นที่ซึ่งได้ตอบรับการลงทุนจากเอกชนเป็นจำนวนมากเพียง 4 พื้นที่ได้แก่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตาก เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.สงขลา เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว และเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.มุกดาหาร ที่เหลือมีการลงทุนของภาคเอกชนไม่มากนัก

สำหรับการบูรณาการงบประมาณในส่วนของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ได้ให้นโยบายว่าจะต้องจัดสรรงบประมาณในเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวบริการ และเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งต้องส่งเสริมอย่างจริงจังผ่านการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เกิดการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง