ราชกิจจาฯ ประกาศตั้ง 'พยม พรหมเพชร' นั่งกมธ.แก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ

ราชกิจจาฯ ประกาศตั้ง 'พยม พรหมเพชร' นั่งกมธ.แก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ
16 มกราคม 2563
514

ราชกิจจาฯ ประกาศตั้ง "พยม พรหมเพชร" นั่งกมธ.แก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ แทน "สิระ เจนจาคะ"

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 63 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ แทนตําแหน่งที่ว่าง

ตามที่ได้มีประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้ง นายสิระ เจนจาคะ เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ นั้น


เนื่องจาก นายสิระ เจนจาคะ ไดพ้นจากกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ เพราะลาออก และในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญ ประจําปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้ง นายพยม พรหมเพชร เป็นกรรมาธิการแทน

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ติดตามข่าวสารผ่าน facebook กรุงเทพธุรกิจ เพียง กดถูกใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง