'พาณิชย์' เล็งติดคิวอาร์โค้ดให้ประชาชนตรวจสอบราคายา

'พาณิชย์' เล็งติดคิวอาร์โค้ดให้ประชาชนตรวจสอบราคายา
16 มกราคม 2563
403

“พาณิชย์” ขอความร่วมมือร้านขายยา 18,000 แห่งทั่วประเทศ สร้างมาตรฐานออกใบสั่งให้ผู้ป่วย พร้อมเผยแพร่ข้อมูลราคายาผ่านคิวอาร์โค้ด ให้ประชาชนเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อ

157909469179นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับสมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทย,สมาคมเภสัชกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวเพื่อขอความร่วมมือสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนหลังกรมการค้าภายใน ออกมาตรการให้โรงพยาบาลเอกชนต้องอออกใบสั่งยาให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนหากผู้ป่วยร้องขอใบสั่งยาเพื่อไปซื้อยาที่ร้านขายยาเอง ซึ่งทางกรมการค้าภายในได้ขอข้อมูลราคายาที่จำหน่ายผ่านร้านขายยาเพื่อเตรียมจะนำมาเผยแพร่ผ่านคิวอาร์โค้ดของกรมฯ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจซื้อ ซึ่งทางสมาคมร้านขายยาพร้อมให้การสนับสนุนในการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาระบบนี้เป็นอย่างดี และจะส่งเสริมให้ระบบดังกล่าวมีมาตรฐานเป็นที่มั่นใจของผู้ป่วย

เบื้องต้น เน้นการร่วมกันพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานร้านขายยาทั่วประเทศที่มีประมาณ 18,000 ร้านค้า ซึ่งขั้นตอนต่อไปได้ขอให้ร้านขายยาต้องมีเภสัชกรประจำร้านยาตลอดช่วงเวลาที่เปิดจำหน่ายยา รวมทั้งการขอความร่วมมือไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคายา แม้ว่าในภาพรวมราคาจะต่ำกว่าโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็ตาม

157909470379นายประโยชน์  กล่าวว่า ยังได้ขอความร่วมมือร้านขายยาทั่วประเทศให้ติดคิวอาร์โค้ดของกรมฯ ให้ประชาชนได้สามารถเข้าไปตรวจสอบก่อนซื้อยาด้วย หลังจากที่คณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ(กกร.)ได้กำหนด รพ.เอกชน ต้องแจ้งราคายา,เวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์จำนวน 3,992 รายการ ภายใต้UCEP มาที่กรมการค้าภายใน เพื่อที่จะให้เป็นข้อมูลสำหรับประชาชนก่อนตัดสินใจ รวมทั้งทางร้านขายยาพร้อมจะประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลประชาชนเกี่ยวกับสิทธิการรักษาของประชาชนและการรักษาเบื้องต้น

นอกจากนี้ กรมฯยังมีแนวคิดที่จะมีการเผยแพร่รายชื่อร้านขายยาที่ได้มาตรฐานทางเว็บไซต์กรมฯ ที่ www.dit.go.th เพื่อให้ประชาชนนำใบสั่งยาจากโรงพยาบาลมาซื้อยาได้เองตามรายชื่อร้านยาที่ได้มาตรฐาน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ โรงพยาบาลเอกชนมักอ้างว่าร้านขายยาที่มีมาตรฐานมีน้อยจ่ายยาไม่ได้เหมือนโรงพยาบาล โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการขอข้อมูลจากสภาเภสัชกรรมอย่างไรก็ตาม เท่าที่ได้ข้อมูลขณะนี้ร้านขายยาจำนวนมากมีมาตรฐานจีพีพีหรือมาตรฐานตามหลักวิธีปฎิบัติทางเภสัชชุมชนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้ว

ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ(กกร.)ได้ออกประกาศว่าในใบสั่งยาที่รพ.เอกชนออกมาให้ประชาชนไปซื้อยาได้เองนั้น จะต้องประกอบด้วยชื่อสามัญทางยาชื่อทางการค้ารูปแบบยาขนาดหรือปริมาณจำนวนวิธีใช้ระยะเวลาในการใช้และใบแจ้งราคายาต้องประกอบด้วยชื่อยาตามใบสั่งยาและราคาต่อหน่วยหากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง