โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบแก่ปชช.ที่ประสบภัยหนาว

โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบแก่ปชช.ที่ประสบภัยหนาว
15 มกราคม 2563
313

"ในหลวง" โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบแก่ปชช.ที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ยากไร้ และทุพพลภาพที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว  ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น

157907921659

วันนี้ 15 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

157907922532

ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็น และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว

157907924492

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบได้รับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารให้แก่ราษฎรที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาว กับลงพื้นที่เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ราษฎรอำเภอตาพระยา จำนวน 2 ราย และราษฎรอำเภออรัญประเทศ  จำนวน 2 ราย ด้วย ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว

157907925699

จังหวัดสระแก้ว แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 59 ตำบล 731 หมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ 7,195 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบถึงที่ราบสูงและมีภูเขาสูงสลับซับซ้อน ทำให้ในฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นถึงหนาวจัด โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในแนวป่าไม้ และภูเขาสูง  ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง

157907928792

157907930177

157907930032

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง