'สรรพากร' จับมือ 'ตม.' เชื่อมฐานข้อมูล 'บล็อกเชน' คืนภาษีนทท.ต่างชาติ

'สรรพากร' จับมือ 'ตม.' เชื่อมฐานข้อมูล 'บล็อกเชน' คืนภาษีนทท.ต่างชาติ
15 มกราคม 2563
1,498

กรมสรรพากร จับมือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เชื่อมโยงข้อมูลการ เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ชาวต่างชาติที่ผ่าน เข้า-ออก ในประเทศไทย ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยว

ทางด้าน พลตำรวจโทสมพงษ์ กล่าวว่า นอกจากความร่วมมือข้างต้น สตม. และกรมสรรพากร ยังได้มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีและข้อมูลของคนต่างด้าว ในการเดินทางเข้า - ออก ราชอาณาจักรไทยให้ถูกต้องผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรมสรรพากรได้ตกลงเชื่อมโยงข้อมูลแบบแสดงรายการภาษี ที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนั้นแล้ว รวมถึงข้อมูลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและข้อมูลใบผ่านภาษีอากร (ก่อนออกเดินทาง) ให้แก่ สตม. เพื่อใช้ในการขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ในส่วนของ สตม. ได้ตกลงเชื่อมโยงข้อมูลการเดินทางเข้า - ออก ราชอาณาจักรไทยของนักท่องเที่ยวให้แก่กรมสรรพากร เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่น การพิจารณาคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว การออกหนังสือรับรองเพื่อการรัษฎากรเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งทั้งสองฝ่ายยืนยันความร่วมมือ โดยยึดหลักการรักษาความปลอดภัยที่เคร่งครัดเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูล และเก็บรักษาโดยคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมในการรักษาชั้นความลับเป็นสำคัญ

  

ทั้งนี้  ความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากร และ สตม. ในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐที่ทำให้บริการภาครัฐอยู่ในรูปแบบ one stop service ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ช่วยลดค่าใช้จ่ายการบริการภาครัฐ และมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวและบริการต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง