เปิดวิสัยทัศน์ 'เวียดนาม' ประธานอาเซียน

เปิดวิสัยทัศน์ 'เวียดนาม' ประธานอาเซียน
15 มกราคม 2563
4,587

ปี 2563 เป็นปีที่เวียดนามรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียน โดยให้ความสำคัญกับ 5 ประเด็นหลัก หนึ่งในนั้นคือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอาเซียนในการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงในภูมิภาค

เว็บไซต์เวียดนามนิวส์เผยแพร่บทความของฟาม บินห์ มินห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม ระบุว่า การที่เวียดนามเป็นประธานอาเซียนในปี 2563 และเป็นสมาชิกไม่ถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอสซี) วาระปี 2563-2564 เป็นโอกาสให้เวียดนามแสดงบทบาทในระดับภูมิภาคและระดับโลก

บทความกล่าวว่าหลังจากลงเรือที่ชื่อว่า อาเซียน ในปี 2538 เวียดนามและสมาชิกชาติอื่นได้ล่องเรือผ่านท้องทะเลปั่นป่วนร่วมกันอย่างกล้าหาญ

ความยืดหยุ่นของอาเซียนในวันนี้เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความพยายามไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของเวียดนาม สร้างความเป็นปึกแผ่นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ทำให้อาเซียนข้ามห้วงเวลาแห่งความทุกข์ยากลำบากมาได้

ความไม่แน่นอนในโลกยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มหาอำนาจเป็นปรปักษ์ต่อกันเพิ่มมากขึ้นทุกที อาเซียน ตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่กว้างใหญ่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก กำลังเผชิญทั้งโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ ด้วยจำนวนประชากรกว่า 642 ล้านคน พื้นที่กว่า 1.7 ล้านตารางกิโลเมตร อาเซียนคือตลาดที่มีศักยภาพมหาศาล เศรษฐกิจมีพลวัต และความสว่างไสวในเศรษฐกิจโลก

การเลือกแนวคิดหลัก “ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างเหนียวแน่นมั่นคง” ในการเป็นประธานอาเซียน ประจำปี 2563 นั้น เวียดนามต้องการตอกย้ำถึงบทบาทแห่งเอกภาพและความเป็นปึกแผ่นอันมุ่งมั่นในการรักษาความยั่งยืนของอาเซียน

ส่วนการทำแนวคิดหลัก “ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างเหนียวแน่นมั่นคง” ให้เป็นความจริงการเป็นประธานอาเซียนของเวียดนามในปี 2563 จึงให้ความสำคัญกับ 5 ประเด็น

ประเด็นที่ 1 เวียดนามจะส่งเสริมบทบาทของอาเซียนที่กระตือรือร้นต่อการสร้างและคงรักษาสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพในภูมิภาคบนพื้นฐานของการสร้างความเข้มแข็งที่สามัคคีกัน มีเอกภาพ และประสานความร่วมมือในการที่จะรับมือประเด็นทางภูมิภาคและการเมืองโลกด้วยกันของสมาชิก

ประเด็นที่ 2 เวียดนามจะส่งเสริมความเชื่อมโยงและการปรับตัวของภูมิภาค ด้วยการสร้างโอกาสที่เหมาะสมจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ในการส่งเสริมการพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจ การเงิน และสังคมที่ยั่งยืน ทำช่องว่างทางการพัฒนาให้แคบลง สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น และเพิ่มการบริการทางสังคมให้กลุ่มคนที่มีความเปราะบาง

ประเด็นที่ 3 เวียดนามจะชูประเด็นเรื่องการตระหนักรู้ของสาธารณะเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของอาเซียนโดยการสร้างค่านิยมร่วมกันของอาเซียน และทำให้ประชาชนรับรู้ถึงคุณค่าดังกล่าว

ประเด็นที่ 4 เวียดนามจะส่งเสริมความเป็นพันธมิตรเพื่อสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับทุกๆ ประเทศทั่วโลกและส่งเสริมบทบาทของอาเซียนที่มีคุณูประการต่อประชาคมนานาชาติ

ประเด็นที่ 5 เวียดนามจะพัฒนาการปรับตัวและการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพของอาเซียน รวมถึงการพัฒนาเพื่อปฏิรูปสถาบันของอาเซียนด้วย

เวียดนามมั่นใจว่าจะปฏิบัติหน้าที่ได้ประสบผลสำเร็จ มีส่วนร่วมสร้างอาเซียนที่ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างเหนียวแน่นมั่นคง และทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 ให้เป็นจริง ทั้งยังหวังเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคกับองค์กรระดับโลกให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยใช้ศักยภาพการเป็นสมาชิกไม่ถาวรของยูเอ็นเอสซี สิ่งนี้จะช่วยยกระดับสถานะของอาเซียน ส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคและในโลก

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง