เร่งเบิกจ่ายงบ ภายในไตรมาส 2 กว่า 1 ล้านล้านบาท

เร่งเบิกจ่ายงบ ภายในไตรมาส 2 กว่า 1 ล้านล้านบาท
15 มกราคม 2563
1,264

ครม.ไฟเขียวมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบฯ 63 ตั้งเป้าดันเม็ดเงินงบประมาณลงสู่ระบบเศรษฐกิจในไตรมาส 2 ของปี 1 ล้านล้านบาท ขณะที่เป้าเบิกจ่ายทั้งปียังคงไว้ที่ 100% ทั้งงบลงทุนและงบประจำ

     นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ (14ม.ค.) มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ 

     โดยที่ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่ 2 - 3 แล้วเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเป็นกไลกในการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้มีการกำหนดมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 โดยตั้งเป้าการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 (เม.ย.-มิ.ย.) ในวงเงินประมาณ 1 ล้านล้านบาทหรือสามารถเบิกจ่ายได้ไม่ต่ำกว่า 54% ของงบประมาณในภาพรวม 

     ทั้งนี้วงเงิน 1 ล้านล้านบาทที่จะมีการเบิกจ่ายนั้นจะมาจากงบประมาณประจำ 7.7 แสนล้านบาท และงบประมาณการลงทุน 2.3 แสนล้านบาทโดยในส่วนของงบลงทุนได้ประสานกับหน่วยงานราชการต่างๆให้มีการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและผูกพันงบประมาณไว้ให้พร้อมและเมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ประกาศใช้ก็จะให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันทีซึ่งจะทำให้งบประมาณในการลงทุนเริ่มลงสู่ระบบเศรษฐกิจได้ตั้งแต่เดือน ก.พ.2563 เป็นต้นไป

     นางนฤมล กล่าวต่อว่า สำนักงบประมาณได้ตั้งเป้าหมายในการเบิกจ่ายงบประมาณในปี 2563 อยู่ที่ 100% เต็มทั้งในส่วนของงบประมาณประจำและงบประมาณเพื่อการลงทุน  

     สำหรับรายละเอียดของมาตรการการเบิกจ่ายงบประมาณประกอบไปด้วย 1.งบประมาณรายจ่ายที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาคให้หน่วยงานรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายใน 5 วันนับตั้งแต่ในวันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร 

     2.รายงานการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีที่เป็นรายจ่ายการลงทุนรายการใหม่ให้หน่วยรับงบประมาณจัดส่งรายละเอียดคุณลักษณะงานเฉพาะแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างราคากลางและรายละเอียดประกอบที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบฯพิจารณาความเหมาะสมของราคาควบคู่ไปกับการดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้วหากไม่เกินวงเงินที่สำนักงบประมาณเห็นชอบให้แจ้งสำนักงบประมาณทราบและดำเนินการต่อไปได้ 

     และ3.ให้หน่ยรับงบประมาณพิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้เร็วขึ้นเพื่อให้ทันการเบิกจ่ายภายในเดือน ก.ย.2563 โดยเฉพาะรายการปีเดียว สำหรับการผูกพันงบใหม่ให้ดำเนินการภายในเดือน พ.ค.63

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง