ครม.ไฟเขียวควบรวม 'ทีโอที' - 'กสท.' เป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ

ครม.ไฟเขียวควบรวม 'ทีโอที' - 'กสท.' เป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ
14 มกราคม 2563
3,025

ครม.ไฟเขียวควบรวม 'ทีโอที' - 'กสท.' เข้าเป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ สั่งดำเนินการให้แล้วเสร็จใน 6 เดือน พร้อมไฟเขียวเข้าร่วมประมูล 5 จีสานต่อนโยบายรัฐ

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 ม.ค.มีมติเห็นชอบการควบรวมกิจการของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เข้าเป็นบริษัทเดียวตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  และฉบับปัจจุบันตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)เสนอ

โดยบริษัทที่ตั้งใหม่ใช้ชื่อ “บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (National Telecom: NT Co.)” (บริษัท NT) และมีกระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมด เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท NT ให้กระทรวงดีอีเอสพิจารณานำเสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาความเหมาะสมในประเด็นการกำหนดให้บริษัท NT เป็นผู้สนับสนุนนโยบายของรัฐในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคง รวมทั้งบริการเพื่อสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยให้รัฐสนับสนุนคลื่นความถี่ที่เหมาะสมในการทำภารกิจดังกล่าว

ทั้งนี้ให้ดำเนินการควบรวมบริษัทให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ครม.มีมติ และรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ทราบทุกเดือนซึ่งแนวทางใหม่นี้ทางพนักงานและสหภาพฯเห็นชอบด้วยแล้ว และมีการคาดการณ์ผลประกอบการภายหลังการควบรวมเป็นบริษัท NT แล้ว จะมีกำไรต่อปี 6,099 ล้านบาท ไปจนถึงปี 2570

นอกจากนี้ ครม.ยังได้เห็นชอบให้ ทีโอที และ กสท. เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ 4 ย่าน ได้แก่ 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz ไปประมูลเพื่อเปิดให้บริการ 5G  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)ได้เปิดประมูลอยู่ ซึ่งหากชนะการประมูลให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปชำระค่าประมูลล่วงหน้าและการลงทุนเบื้องต้นได้ โดยให้คณะกรรมการ(บอร์ด)ของทั้งสองแห่งอนุมัติ แต่หากเป็นค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากนี้ ให้นำเสนอ ครม.พิจารณาดำเนินการ

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง