ครม.ปรับลดภาษีฯนิติบุคคลของมูลนิธิและสมาคมเหลือ 2%

ครม.ปรับลดภาษีฯนิติบุคคลของมูลนิธิและสมาคมเหลือ 2%
14 มกราคม 2563
2,954

ครม.ไฟเขียวปรับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของมูลนิธิและสมาคมมาใช้อัตราเดิมจาก 10% เหลือ 2%

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 14 ม.ค.มีมติเห็นชอบให้คงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของมูลนิธิหรือสมาคม ในอัตรา 2% ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ให้เป็นมาตรการถาวรที่ต่อเนื่อง โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค.62 ซึ่งการดำเนินดังกล่าวเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานเพื่อการกุศลสาธารณะให้มีความต่อเนื่องเป็นรูปธรรม และเป็นการสนับสนุนให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ทั้งนี้กระทรวงการคลังรายงานว่า ที่ผ่านมามูลนิธิหรือสมาคมซึ่งมีรายได้ที่ไม่ใช่ค่าลงทะเบียนหรือค่าบำรุงที่ได้รับจากสมาชิก หรือเงิน หรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการรับบริจาค หรือจากการให้โดยเสน่หา แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 10% ต่อมาได้ลดอัตราภาษีสำหรับรายได้ของมูลนิธิหรือสมาคมดังกล่าว เฉพาะส่วนที่เป็นเงินได้พึงประเมินเหลืออัตรา 2% ต่อมาได้มีการออกกฎหมายใหม่ เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล ทำให้ต้องกลับมาจัดเก็บในอัตราเดิม ซึ่งกระทรวงการคลังเห็นว่า เพื่อให้มูลนิธิหรือสมาคมเสียภาษีเงินได้ดังกล่าวในอัตราเดิม อันเป็นมาตรการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 35 จึงเสนอเรื่องให้ครม.เห็นชอบ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง