ในหลวง-ราชินี พระราชทาน เครื่องนอนเครื่องครัว แก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย

ในหลวง-ราชินี พระราชทาน  เครื่องนอนเครื่องครัว แก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย
14 มกราคม 2563
358

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนบ้านครัวเหนือ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องนอนเครื่องครัว ไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัย

วันนี้ ( 14 มกราคม 2563) เวลา 08.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องนอนเครื่องครัว ไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยพื้นที่ชุมชน บ้านครัวเหนือ ณ อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

157898741562

157898742848

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้กับประชาชนที่ประสบอัคคีภัยให้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ในการนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่ดูที่เกิดเหตุอัคคีภัย โดยได้รับฟังการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาให้การช่วยเหลือ กับให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบเหตุอัคคีภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ กับพูดคุยให้กำลังใจกับครอบครัวผู้ที่ประสบอัคคีภัย ด้วย

157898744783

157898746036

ชุมชนบ้านครัวเหนือ ซอยถนนพระราม 6 ซอย 12 และตรอกวัดพระยายัง เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 23.30 น ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้เก่าปลูกติดกัน ไม่มีทางรถเข้า-ออกได้ บ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้เก่ามีอายุกว่า 60 ปี จึงทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 3 หลังคาเรือน ได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน 6 หลังคาเรือน รวมประชาชนได้รับความเดือดร้อน 38 ครัวเรือน 79 คน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ทั้งนี้ ทางสำนักงานเขตได้ออกหนังสือรับรองให้แก่ประชาชนและประสานหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง และมูลนิธิ เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

157898747566

157898749368

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง