18 ม.ค. 'ทหาร-ตำรวจ' สวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ครั้งแรกในรัชสมัยรัชกาลที่ 10

18 ม.ค. 'ทหาร-ตำรวจ' สวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ครั้งแรกในรัชสมัยรัชกาลที่ 10
14 มกราคม 2563
14,252

พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณ "ทหาร-ตำรวจ" เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2563 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรัชสมัยรัชกาลที่ 10

ทหาร-ตำรวจทุกหมู่เหล่าจะมาร่วม พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณ โดยพร้อมเพรียงกัน ในชุดเครื่องแบบเต็มยศสง่างาม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคี ความสามาถ ความเข้มแข็ง และความพร้อมเพรียงของเหล่าทัพ และเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์จอมทัพไทย เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี

การจัดกำลังสวนสนามในครั้งนี้ แบ่งออกเป็นกำลังภาคพื้น ๑๐ กรมสวนสนาม และ ๑ กองพันทหารม้า ประกอบด้วย ๗ กรมสวนสนามเดินเท้า (กรมละ ๔ กองพัน) , ๒ กรมยานยนต์สวนสนาม และ ๑ กองพันทหารม้า รวมถึงกำลังทางอากาศจำนวน ๓๗ เครื่อง ประกอบด้วยหมู่บิน AU-๒๓ บินปล่อยควันสีรูปธงชาติ ตามด้วยหมู่บินเฮลิคอปเตอร์ ๔ เหล่าทัพ โดย บินหมู่ ๖ และหมู่ ๙ รวมถึงหมู่เครื่องบินรบ ทำการบินหมู่ ๙ และ หมู่ ๑๐

ในวันกองทัพไทย จะมีพิธีกระทำสัตย์ฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล หรือ “สวนสนามสาบานธง” ซึ่งจัดขึ้นทุกปี เพื่อให้ทหารตำรวจได้ทำพิธีสาบานธงและเดินสวนสนามเพื่อแสดงความเป็นทหารอย่างสมบูรณ์และมีพิธีวางพวงมาลาเพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมและเป็นการสักการะดวงวิญญาณนักรบไทยอีกด้วย

สำหรับการสวนสนามเทิดเกียรติฯ ครั้งนี้เหล่าทัพได้นำยุทโธปกรณ์เกือบทุกแบบที่มีประจำการเข้าร่วม ไม่ต่างจากการสวนสนามแสนยานุภาพ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๓๙ ที่ลานพระราชวังดุสิต

ในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อกว่า ๒๐ ปีที่แล้ว นอกจากนี้ ในวันนี้ยังเป็นวันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะแก่พระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดี เมื่อวันจันทร์แรม ๒ ค่ำเดือนยี่ ณ ตำบลหนองสาหร่าย แขวงสุพรรณบุรี

ในอดีตกระทรวงกลาโหมได้กำหนดให้วันที่ ๘ เมษายนของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เปลี่ยนเป็นวันที่ ๒๕ มกราคม หลังจากนั้น ได้มีนักประวัติศาสตร์หลายท่านตรวจสอบ และพบว่าวันที่ทรงกระทำยุทธหัตถีนั้น แท้จริงแล้วไม่ได้ตรงกับวันที่ ๒๕ มกราคม แต่น่าจะตรงกับวันที่ ๑๘ มกราคม จนกระทั่งวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ให้เปลี่ยนแปลง “วันกองทัพไทย” เป็นวันที่ ๑๘ มกราคม ของทุกปี และถือเป็น "วันยุทธหัตถี"และ"วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"

ทั้งนี้ จะถ่ายทอดสดและถ่ายทอดเสียง เวลา 15.50 น. ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง