กปน. แนะกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงบริโภคน้ำประปาวันนี้ หลังพบค่าความเค็มเกินเกณฑ์หลายพื้นที่

กปน. แนะกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงบริโภคน้ำประปาวันนี้ หลังพบค่าความเค็มเกินเกณฑ์หลายพื้นที่
14 มกราคม 2563
880

ด้านกรมชลฯ ยังผลักดันน้ำตามแผนฯ เพื่อลดความเค็มจากน้ำทะเลหนุนถึงวันที่ 15 ม.ค.

โดยการประปานครหลวงรายงานว่า ภาพรวมน้ำประปาในวันนี้ ยังมีค่าคลอไรด์เกินเกณฑ์ในหลายพื้นที่ ค่าคลอไรด์ที่วัดได้ เกินกว่า 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งจะส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ พื้นที่ละ 9-10 ชั่วโมง เป็นส่วนใหญ่ ยกเว้น ในพื้นที่สาขาบางกอกน้อย และแม้นศรี พื้นที่ละ 3 ชั่วโมง 

ตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก WHO ค่าคลอไรด์มากกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ

นำ้ประปาดังกล่าวสามารถใช้ในการอุปโภคได้ตามปกติ แต่ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง (เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย) ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค, กปน. เตือน

เช็คข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

https://www.mwa.co.th/mobile/readmore_list.php?cid=1662

หรือไลน์แอด @MWAthailand 

ทางด้านกรมชลประทาน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทาน จะดำเนินการบริหารจัดการน้ำและการผลักดันค่าความเค็มที่รุกตัวในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตามแผนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเสถียรภาพและความมั่นคงด้านน้ำ ซึ่งตามแผนฯ กรมชลฯ ได้ใช้น้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและฝั่งตะวันตกมาช่วยดันน้ำเค็มออก พร้อมๆ กับการเปิดปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ใกล้ปากแน่น้ำที่จังหวัดสมุทรปราการ

น้ำใข้การได้สำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยา ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อยู่ที่ 4,093 ล้าน ลบ.ม. 

ดร.ทวีศักดิ์ กล่าวย้ำว่า ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด จำเป็นต้องมีการจัดสรรให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลักอย่างไม่ขาดแคลน พร้อมกันนี้ ต้องขอความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนให้ใช้น้ำตามแผนที่วางไว้ และใช้น้ำอย่างประหยัดคุ้มค่าให้มากที่สุด

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง