ศธ.จัดงานวันครู 16 ม.ค.ชูปฎิรูปครู ทันโลกยุคดิจิทัล

ศธ.จัดงานวันครู 16 ม.ค.ชูปฎิรูปครู ทันโลกยุคดิจิทัล
13 มกราคม 2563
4,839

ศธ.จัดงานวันครูครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 ชูโลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์ คุณภาพเด็กไทย เน้นปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปครู ทันโลกยุคดิจิทัล ปรับตัวเข้าไปสู่โลกในศตวรรษที่ 2 เผย16ม.ค. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานคารวะครูสมัยเรียนโรงเรียนวัดนวลนรดิศ

วันนี้ (13 ม.ค.2563) ที่ห้องประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมช.ศธ.) แถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 ว่า รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาในทุกด้าน เพื่อพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพ และให้ความสำคัญกับครู เป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของชาติและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นคนเก่ง คนดีและมีคุณภาพ เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ และมีศักยภาพเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตในโลก ศตวรรษที่ 21 

ดังนั้น การจัดการศึกษาเป็นของทุกคน ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต้องร่วมมือกันให้เกิดโรงเรียนคุณภาพ เกิด “นักเรียนแห่งอนาคต” ให้การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติที่จะสร้างคนคุณภาพ ให้กับประเทศ “ครู” คือ กลไกลำคัญที่จะช่วยกันยกระดับการศึกษาไทย

การพัฒนาครูให้มีคุณภาพก็จะส่งผลต่อเงินเดือนของครูทึ่สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจให้คนเก่งเลือกเรียนครูมากขึ้น  โดย ศธ.ได้ดำเนินโครงการที่สำคัญในการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะการปฏิรูปครู ให้ทันโลกยุคดิจิทัล  เช่น  การบูรณาการงบประมาณของศธ.ทั้งระบบ  การจัดทำศูนย์ข้อมูล (DATA CENTER) 

การปรับตัวเข้าไปสู่โลกในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารและครูทุกคน ต้องปรับตัวให้มีทักษะด้านดิจิทัล มีความรู้ด้าน ภาษาอังกฤษ  การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ  นโยบายเด็กไทยต้องได้เรียนโค้ดดิ้ง เพื่อพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการสอนให้คิดเป็นระบบและคิดแบบมีตรรกะ

รมช.ศธ. กล่าวต่อไปว่า  16 มกราคม วันครู การจัดงานวันครูในปีนี้กำหนดหัวข้อแก่นสาระว่า“โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์ คุณภาพเด็กไทย” โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานวันครู และคารวะครูสมัยเรียนโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ได้แก่ ครูวีระ เดชพันธ์

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 ว่า “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” และมอบสารวันครู เพื่อส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีไปยังครูและ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั่วประเทศที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติ

นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัด ศธ.กล่าวว่า สำหรับพิธีบูชาพระคุณบูรพาจารย์ มีการอ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ ครูอาวุโส นอกประจำการ กล่าวนำสวดฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และครูอาวุโสในประจำการ ผู้ร่วมชุมนุมกล่าวคำปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้มีการปาฐกถา และ การเสวนาทางวิชาการที่น่าสนใจ

โดยมีการปาฐกถา เรื่อง “ความฉลาดรู้ และจิตวิญญาณความเป็นครู” โดย ศ.กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์และ การเสวนา เรื่อง “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย”  พร้อมพิธีคารวะครูอาวุโสของ รมว.ศธ.สมัยเรียนโรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน ได้แก่ น.ส.ชมภร กมลสุทธิ นอกจากนี้ มีการจัดนิทรรศการงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 ณ บริเวณโดยรอบหอประชุมคุรุสภาด้วย

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมงานวันครูจัดขึ้นทั้งส่วนกลาง ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และส่วนภูมิภาค ณ สถานที่ ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำหนด โดยส่วนกลางจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 17 ม.ค. 2563 โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีการงานวันครูผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ผ่านทาง http://sdib.dusit.ac.th ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ Facebook แฟนเพจ“คุรุสภา”ตั้งแต่เวลา09.00 น. เป็นต้นไป 

อย่างไรก็ตาม ในโอกาสวันครูครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 คุรุสภาขอเชิญชวนทุกคนครูร่วมระลึกถึงพระคุณครูเข้าร่วมกิจกรรม งานวันครู ร่วมชมนิทรรศการการแสดงผลงานทางวิชาการและวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมถึงร่วมทำ ความดีเป็นจิตอาสา และร่วมแชร์ความรู้สึกดีๆ ต่อครูใน Facebook แฟนเพจ “คุรุสภา” (@Khurusaphaofficial) และติดแฮชแท็ก #คารวะครูผู้สร้างผู้นำทางชีวิต #วันครู2563 ร่วมดาว์นโหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ "Thai Teacher 63" ซึ่งจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันครู เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงร่วมส่งบัตร อวยพรออนไลน์ โดยสามารถดูรายละเอียดการจัดงานวันครูผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง