ฝุ่น PM2.5 กรุงเทพฯและปริมณฑล เกินมาตรฐานหลายพื้นที่

ฝุ่น PM2.5 กรุงเทพฯและปริมณฑล เกินมาตรฐานหลายพื้นที่
12 มกราคม 2563
1,431

สถานการณ์คุณภาพอากาศหลายพื้นที่ในไทยยังคงเกินมาตรฐาน แนะนำประชาชนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง และติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด

157879121473

สถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล

คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพดีถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 27 - 66 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณ ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ, ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ, .นครปฐม .เมือง นครปฐม, .บางพูด .ปากเกร็ด นนทบุรี, .ทรงคนอง .พระประแดง สมุทรปราการ, .ปากน้ำ .เมือง สมุทรปราการ, .อ้อมน้อย .กระทุ่มแบน สมุทรสาคร, .มหาชัย .เมือง สมุทรสาคร

สถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ภาคกลางและตะวันตก

คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 53 - 84 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณ เกินมาตรฐานที่บริเวณต.บ้านเหนือ อ.เมือง กาญจนบุรี, ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง นครสวรรค์, ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา, ต.หน้าเมือง อ.เมือง ราชบุรี, ต.ปากเพรียว อ.เมือง สระบุรี, ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ส่วนฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจพบค่าระหว่าง 87 - 124 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณ เกินมาตรฐานที่บริเวณต.ปากน้ำโพ อ.เมือง นครสวรรค์

สถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ภาคเหนือ

คุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 17 - 88 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณ เกินมาตรฐานที่บริเวณ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ตาก, ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.บ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน, ต.นาจักร อ.เมือง แพร่

สถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 47 - 53 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณ เกินมาตรฐานที่บริเวณต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา, ต.นาอาน อ.เมือง เลย

สถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ภาคกลางและตะวันตก

คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 53 - 84 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณ เกินมาตรฐานที่บริเวณต.บ้านเหนือ .เมือง กาญจนบุรี, .ปากน้ำโพ .เมือง นครสวรรค์, .ประตูชัย .พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา, .หน้าเมือง .เมือง ราชบุรี, .ปากเพรียว .เมือง สระบุรี, .สนามชัย .เมือง .สุพรรณบุรี

ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจพบค่าระหว่าง 87 - 124 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณ เกินมาตรฐานที่บริเวณต.ปากน้ำโพ .เมือง นครสวรรค์

สถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ภาคตะวันออก

คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 16 - 67 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณ เกินมาตรฐานที่บริเวณต.ท่าตูม .ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

สถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ภาคใต้

คุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก

ส่วนสถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ .หน้าพระลาน จ.สระบุรี 

คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ มีผลกระทบต่อสุขภาพ สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่า 71 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) ส่วนสารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจพบค่า 211 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)

พื้นที่ .หน้าพระลาน .เฉลิมพระเกียรติ .สระบุรี เป็นเขตควบคุมมลพิษ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ..2535 โดยมีปัญหามลพิษหลัก คือ ฝุ่นละอองที่มาจากการประกอบกิจการโรงงาน โม่ บด ย่อยหิน กิจการเหมืองหิน โรงงานปูนซิเมนต์ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งจำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่เป็นพิเศษ และต้องมีการแก้ปัญหาเฉพาะพื้นที่

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ แนะนำประชาชนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจําเป็น และติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง