นายกฯ ปลุกเยาวชนร่วมมือ ไม่ขัดแย้ง

นายกฯ ปลุกเยาวชนร่วมมือ ไม่ขัดแย้ง
11 มกราคม 2563
739

นายกฯ ฝากเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประชาธิปไตย แสวงหาความร่วมมือ ไม่ขัดแย้ง พาประเทศเดินหน้า

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินพบปะเยาวชนสัมพันธ์กว่า 1 พันคนที่เวทีกองบัญชาการตำรวจนครบาล บริเวณคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมให้โอวาทตอนหนึ่งว่า โครงการฝึกอมรบเยาวชนสัมพันธ์ถือเป็นประโยชน์ เป็นกลไกปลูกฝังความคิดที่ดี ทุกหลักสูตรมีประโยชน์

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นกำลังสำคัญนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในอนาคต ซึ่งต้องมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน ประหยัด อดออม อดทนต่ออุปสรรค แก้ปัญหาในสังคม ในครอบครัวให้พ่อแม่มีความสุข ไม่ไปรบกวนท่านจนมากเกินไป ไม่ให้พ่อแม่ปากเปียกปากแฉะกับเรามากนัก ในการทำอะไรก็ตามต้องเตรียมการให้พร้อมกับศตวรรษที่ 21 วันหน้าเราจะอยู่กันอย่างไร จะเรียนหนังสือและทำงานกันอย่างไร และสังคมปลอดภัยก็เพราะมือพวกเรา เราต้องคอยเตือนพ่อแม่เรื่องการจราจร ขับรถ การไม่ดื่มสุรา ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด และเราต้องไม่ไปยุ่งกับเรื่องเหล่านี้

“เราต้องดูแลพ่อแม่ต่อไป เพราะพ่อแม่ดูแลเรามามากแล้ว หลายอย่างเราอาจไม่เหมือนเพื่อน ไม่เท่าเพื่อน แต่วันหน้าเราก็หาของเราเองได้ อย่าไปแข่งขันกันตรงนี้ จะทำให้พ่อแม่เดือดร้อน อย่าไปทำในส่ิงที่ไม่ถูกต้อง ขอฝากพวกเราด้วย ส่ิงที่สำคัญที่สุดวันนี้คือต้องการให้ประเทศเดินไปข้างหน้า ด้วยคนทุกช่วงวัย ไม่ว่าเด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา ทั้งหมดคือกระบวนการประชาธิปไตยของพวกเรา ทุกคนต้องช่วยกันเดินไปข้างหน้า แสวงหาความร่วมมือมากกว่าความขัดแย้ง ไม่เช่นนั้นก็ทำอะไรไม่สำคัญ”นายกฯกล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง