สนุกแบบมีสาระ 'วันเด็ก' เรียนรู้ความเป็นนวัตกรผ่านโปรแกรม

สนุกแบบมีสาระ 'วันเด็ก' เรียนรู้ความเป็นนวัตกรผ่านโปรแกรม
11 มกราคม 2563
500

เอ็นไอเอชวนเด็กไทยสวมบท “นวัตกรน้อย” ในกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ 63”พร้อมร่วมเวิร์กช็อปเป็นเจ้าของฟาร์มไข่ใน “สถานี SUPER EGG ไข่เสกได้” สร้างการเรียนรู้ความเป็นนวัตกรผ่านโปรแกรม STEAM4INNOVATOR

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมจัดกิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2563 ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม

โดยในปีนี้ชวนน้องๆ มาร่วมเรียนรู้การเป็นนวัตกรน้อยผ่านกิจกรรม “สถานี SUPER EGG ไข่เสกได้” เปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนได้ร่วมทดลองเป็นนวัตกรและเป็นเจ้าของ “ฟาร์มไข่สุขล้น” พร้อมเรียนรู้กระบวนการทำธุรกิจนวัตกรรมผ่านแนวคิด STEAM4INNOVATOR (สะตีมฟอร์อินโนเวเตอร์) รวมทั้งเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจแบบ “BCG MODEL” ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของถนนสายวิทยาศาสตร์ในปีนี้ 

157866124026

พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติในปี 2563 นี้หน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ร่วมกันจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ด้วยแนวคิด “BCG MODEL” เพื่อให้กลุ่มน้องๆ เยาวชนได้เรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมใน 3 มิติ ได้แก่

เศรษฐกิจชีวภาพ ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เศรษฐกิจหมุนเวียน ที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ควบคู่ไปกับการยกระดับสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล และสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

สำหรับกิจกรรมที่ NIA จัดขึ้นเพื่อให้สอดรับกับแนวคิด “BCG MODEL” คือ กิจกรรม “สถานี SUPER EGG ไข่เสกได้” ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนได้ร่วมทดลองเป็นนวัตกรและเป็นเจ้าของ “ฟาร์มไข่สุขล้น”

โดยเป็นกิจกรรมแสนสนุกและแฝงองค์ความรู้ต่างๆ ที่สามารถนำไปบูรณาการกับการเรียนและการดำเนินชีวิตไว้อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะการสอนเรื่องวิธีเพิ่มมูลค่าสินค้า การรักษาสิ่งแวดล้อม และมิติของการประกอบธุรกิจนวัตกรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้นตอนของ STEAM4INNOVATOR ซึ่งแบ่งเป็น 4 ฐานกิจกรรม ได้แก่

157866124330

Stage 1: รู้ลึกรู้จริงเรื่องไข่ไข่ หาต้นตอของปัญหา แบบรู้ลึกรู้จริง เพื่อแก้ไขได้อย่างตอบโจทย์ โดยในฐานแรก น้องๆ จะได้พบกับปัญหาที่เกิดขึ้นในฟาร์มไข่สุขล้นพร้อมทั้งได้ฝึกการค้นหาและการสังเกตถึงสิ่งรอบตัวที่สามารถนำมาแก้ไขปัญหาได้

Stage 2: สร้างสรรค์ไอเดียมหัศจรรย์ ข.ไข่ในเล้า “ศึกษาสิ่งที่มี หาแรงบันดาลใจ และคิดออกมาเป็น WOW! IDEA สุดล้ำ” หลังจากน้องๆ สนุกกับการตั้งคำถาม เพื่อค้นหาปัญหาอย่างรู้ลึก รู้จริงแล้วฐานต่อมาจะทำให้น้องๆได้รู้จักถึงสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรม และการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและสร้างแนวคิดที่มีความสร้างสรรค์และแปลกใหม่ของตัวเอง

Stage 3: ลงมือทำจริงสร้างรายได้จากไข่...ให้ลุงโน “ลงมือทำไอเดียสุดเจ๋ง และเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น” พื้นที่ลงมือทำไอเดียสุดเจ๋งที่หลายคนรอคอย ในฐานนี้น้องๆจะได้ลองสร้างผลงานของตัวเอง หลังจากได้รับแรงบันดาลใจจากนวัตกรรม และเรียนรู้การทำธุรกิจแบบเบื้องต้น

157866124319

Stage 4: ผลิตและกระจายไข่...ให้ดีที่สุด “สร้างความเชื่อมั่นให้นวัตกรรม และครองตลาดบนโลก Online” หลังจากสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมของตัวเองแล้ว ก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้า โดยฐานนี้จะทำให้น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบถึงวิธีการทำตลาดให้กับสินค้า เพื่อให้สามารถนำไปขายได้ด้วยองค์ประกอบที่สำคัญต่างๆ ที่ต้องมี เช่น ตรารับรองประเภทต่างๆ แหล่งค้าขาย วิธีการโปรโมทสินค้าและโฆษณา เป็นต้น

พันธุ์อาจ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมที่ NIA ได้จัดขึ้นในวันเด็กปีนี้ ไม่เพียงแต่จะเป็นการมอบความนุกสนานและรอยยิ้มให้กับน้องๆ เยาวชนเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างทักษะด้านการเป็นนักนวัตกรรมให้กับกลุ่มเยาวชนที่สนใจได้นำแรงบันดาลใจไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียน และการประกอบอาชีพธุรกิจนวัตกรรมในอนาคต

นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชน ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการที่อยู่นอกตำราเรียน การผสมผสานองค์ความรู้จาก STEAM ที่ประกอบด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และคณิตศาสตร์ มาใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังการคิด การแก้ปัญหา การลงมือทำ และความพยายามอดทนทำซ้ำ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่นวัตกรยุคใหม่ต้องมี

กิจกรรมที่ NIA ได้จัดขึ้นในวันเด็กปีนี้ ไม่เพียงแต่จะเป็นการมอบความนุกสนานและรอยยิ้มให้กับน้องๆ เยาวชนเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างทักษะด้านการเป็นนักนวัตกรรมให้กับกลุ่มเยาวชนที่สนใจได้นำแรงบันดาลใจไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียน และการประกอบอาชีพธุรกิจนวัตกรรมในอนาคต

157866124173

นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชน ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการที่อยู่นอกตำราเรียน การผสมผสานองค์ความรู้จาก STEAM ที่ประกอบด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และคณิตศาสตร์ มาใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังการคิด การแก้ปัญหา การลงมือทำ และความพยายามอดทนทำซ้ำ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่นวัตกรยุคใหม่ต้องมี

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม พบกันได้ที่ "สถานี SUPER EGG ไข่เสกได้" อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซอยโยธี ความสนุกจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 - 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 02-0175555 เว็บไซต์ www.nia.or.th หรือ facebook.com/niathailand 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง