สภาฯ อภิปรายงบพม. ผิดปกติ โวย 'พอช.' สร้างบ้านมั่นคงแต่ผลักภาระดอกเบี้ยให้ปชช.

สภาฯ อภิปรายงบพม. ผิดปกติ โวย 'พอช.' สร้างบ้านมั่นคงแต่ผลักภาระดอกเบี้ยให้ปชช.
9 มกราคม 2563
286

สภาฯ อภิปรายงบกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ผิดปกติ พร้อมโวย "สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน" สร้างบ้านมั่นคง แต่ผลักภาระดอกเบี้ยให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.63 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา มาตรา 12 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานในกำกับ วงเงิน 17,898 ล้านบาท โดยนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กรรมาธิการเสียงข้างน้อย ได้อภิปรายเสนอปรับลดงบประมาณร้อยละ 15 โดยตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติในการตั้งวงเงินงบประมาณ โดยเทียบกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี 2561 จำนวน 8.38 ล้านคน วงเงิน 66,407 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมแล้วพบว่าสูงกว่างบประมาณทั้งกระทรวงที่เสนอในปี 2563 หลายเท่าตัว และยังมีกรณีเด็กผู้มีสิทธิแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจำนวนกว่า 5 แสนคน รวมวงเงิน 4,563 ล้านบาท

ขณะที่ นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ส.ส. กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย อภิปรายตั้งข้อสังเกตถึงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. ที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และมีพันธกิจให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับการเงิน และสินเชื่อให้กับองค์กรชุมชนเพื่อทำบ้านมั่นคง แต่กลับทำให้ประชาชนต้องแบกรับภาระในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี และบุคลากรที่เข้าไปดำเนินการ ยังไม่ค่อยมีความพร้อมเข้าไปดูแลสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจให้กับประชาชน โดยปีนี้จะดำเนินการบ้านมั่นคงริมคลองเปรมประชากรวงเงิน 900 กว่าล้านบาท แต่ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้ตอบรับ เพราะไม่อยากแบกรับภาระหนี้สินที่อยู่อาศัยใหม่

ด้านนายอิสสระ สมชัย ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายขอให้มีการจัดงบประมาณให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนทุกตำบล เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ รัฐบาลควรช่วยเหลือการสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ ปีละ 400,000 คน รวม 800 ล้านบาทต่อปี และขอให้ดูแลปัญหาการปลอมใบรับรองแพทย์เพื่อรับเงินสงเคราะห์คนพิการเดือนละ 800 บาท ซึ่งต้องมีการกวดขัน เนื่องจากทำให้เกิดความเสียหาย และอภิปรายสนับสนุนงบประมาณ 2 พันกว่าล้านบาท ที่จัดสรรให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. เพื่อทำโครงการบ้านมั่นคง ซึ่งมีต้นแบบที่คลองลาดพร้าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง