แนะนายจ้าง จัดอุปกรณ์ป้องกันฝุ่น PM2.5 ให้ลูกจ้าง

แนะนายจ้าง จัดอุปกรณ์ป้องกันฝุ่น PM2.5 ให้ลูกจ้าง
9 มกราคม 2563
479

กสร. แนะนายจ้างจัดอุปกรณ์ป้องกันสารมลพิษทางอากาศให้ลูกจ้าง ในพื้นที่ตรวจพบค่าฝุ่นพิษ PM2.5 เกินมาตรฐาน หวั่นได้รับกระทบสุขภาพ

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.63 นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า จากรายงาน  การตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 72 สถานี ทั้งของกรมควบคุมมลพิษ และกรุงเทพมหานคร พบว่าสารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 39-71 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

โดยในเขตกรุงเทพมหานครมีฝุ่นพิษปกคลุมกระทบ 33 พื้นที่ อาทิ เขตบางขุนเทียน เขตบางนา เขตปทุมวัน เขตธนบุรี เขตวังทองหลาง เป็นต้น และในเขตปริมณฑลอีก 8 พื้นที่ อาทิ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะกลุ่มลูกจ้างผู้ใช้แรงงานที่ต้องปฏิบัติงานภายนอกอาคารเป็นเวลานาน ๆ เช่น ลูกจ้างในงานก่อสร้าง งานในที่โล่งแจ้ง ลูกจ้างที่ต้องขับขี่ยานพาหนะ จึงขอแนะนำให้นายจ้างและผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว รวมถึงให้การคุ้มครอง ดูแลลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงต่อการสูดดมฝุ่นละออง เพื่อป้องกันมิให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง โดยจัดหน้ากากที่กรองฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ให้ลูกจ้าง และกำชับให้สวมใส่ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานรวมถึงระหว่างการเดินทางไปกลับจากที่พัก และที่ทำงานด้วย เพื่อความปลอดภัยในการทำงานและสุขภาพอนามัยที่ดีของลูกจ้างเอง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง