กสทช. ปรับทัพองค์กร รับกฎหมายใหม่ 

กสทช. ปรับทัพองค์กร รับกฎหมายใหม่ 
9 มกราคม 2563 | โดย ปานฉัตร สินสุข
1,149

กสทช.เขย่าโครงสร้างเสริมแกร่ง กดปุ่มไฟเขียวเร่งสรรหาผู้ช่วยเลขาธิการกสทช. 5 คน หวังองค์กรทำงานคล่องตัวรับกฎหมายใหม่

พร้อมทั้งเตรียมหารองเลขาธิการ 3 คนใหม่ ทดแทนคนเดิมที่หมดวาระลง คาดได้ข้อสรุป มี.ค. 2563 ส่วนตำแหน่งเลขาธิการจะเกษียณอายุเดือน ก.ย. 2563 เชื่อคนมาใหม่สานต่องานเดิมได้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ภายในเดือน ม.ค. 2563 คณะกรรมการสรรหาผู้ช่วยเลขาธิการจะสามารถเสนอชื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการกสทช.คัดเลือกได้ เพื่อให้เป็นไปตามการปรับโครงสร้างใหม่ของกสทช.ในการเพิ่มตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการกสทช. 5 ตำแหน่ง ดูแลงาน 5 สายงาน ได้แก่ สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ,สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร,สายงานบริหารองค์กร , สายงานกิจการภูมิภาค และ สายงานกิจการโทรคมนาคม ซึ่งคณะกรรมการสรรหาจะเสนอชื่อเข้าที่ประชุมสายงานละ 2 คน จำนวน 10 คน เพื่อให้ที่ประชุมคัดเลือกเหลือเพียง 5 คนตามสายงานดังกล่าว คาดว่าภายในเดือน มี.ค. 2563 จะสามารถสรรหาผู้ช่วยเลขาธิการกสทช.เสร็จ

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างให้มีผู้ช่วยเลขาธิการกสทช.จะทำให้การทำงานของกสทช.คล่องตัวและรวดเร็วขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของกสทช.ตามกฎหมายใหม่ คือ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ.กสทช.)ในการบริหารจัดการคลื่นความถี่ที่เพิ่มขึ้นด้วย นอกจากคลื่นโทรคมนาคม และกิจการกระจายเสียงแล้ว ก็ยังต้องทำหน้าที่ในการดูแลกิจการดาวเทียมอีกด้วย

นอกจากนี้ ในเดือน ก.พ. 2563 รองเลขาธิการ 3 คน ประกอบด้วย พล.อ.ท.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญรองเลขาธิการกสทช.สายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค ,นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการกสทช.สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร และนายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการสายงานกิจการโทรคมนาคม ครบวาระการทำงาน 5 ปี ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการสรรหาคนใหม่มาทดแทนเช่นกัน โดยตามคุณสมบัติแล้วรองเลขาธิการกสทช.นั้น สามารถเป็นได้ทั้งคนในและคนนอกกสทช.หรือคนเดิมที่หมดวาระไปแล้วก็ได้ ขณะที่นายภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการกสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพิ่งเข้ามาทำงานจึงยังไม่ต้องสรรหาคนใหม่มาทดแทน

นายฐากร กล่าวว่า สำหรับตนเองนั้นก็จะครบกำหนดเกษียณอายุ 60 ปี ในวันที่ 9 ก.ย.2563 ทำให้กสทช.ต้องดำเนินการสรรหาคนใหม่มาแทนตนเองด้วย มั่นใจว่า กสทช.จะสามารถหาคนที่เหมาะสมไดอย่างแน่นอน เพื่อมาสานต่อโครงการได้ ซึ่งการทอยู่ตำแหน่งของตนตอดเวลาที่ผ่านมาตนเองสามารถทำงานได้ตามเป้าหมายครบหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประมูลคลื่นความถี่ตั้งแต่เปิดให้บริการ 3จีมาถึง 4จีจำนวน 4 ครั้ง การช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล และล่าสุดกับการประมูลคลื่น 5จีในวันที่ 16 ก.พ. 2563 นี้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง