ไฟเขียว สทบ. เปลี่ยนชื่อ 'โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก กองทุนหมู่บ้าน'

ไฟเขียว สทบ. เปลี่ยนชื่อ 'โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก กองทุนหมู่บ้าน'
7 มกราคม 2563
768

ครม. ไฟเขียว สทบ. เปลี่ยนชื่อ “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก กองทุนหมู่บ้าน” เป็น “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 7 ม.ค.63 ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมครม. ว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครม.เห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน(สทบ.) ได้เสนอขอเปลี่ยนชื่อโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก กองทุนหมู่บ้าน และวัตถุประสงค์ของโครงการที่ดำเนินการอยู่ จากเดิมที่เมื่อปี 2562 ชื่อโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้าน เปลี่ยนเป็นโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่มุ่งสนับสนุนศักยภาพด้านการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชนทั้งด้านการผลิต แปรรูป การบริการประชาชน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน การจ้างแรงงาน การส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน ซึ่งกลายเป็นหัวใจสำคัญของการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

นอกจากนี้ยังเห็นชอบตามที่ขอยุติโครงการที่มีมติคณะรัฐมนตรีรับรองไว้แต่เดิม ที่เกิดความล่าช้าและไม่มีความคืบหน้า 3 โครงการ , เห็นชอบตามที่เสนอขอเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายงบประมาณ 6 โครงการ โดยใช้คืนให้กับ สทบ.เพื่อให้ดำเนินการโครงการในปีงบประมาณ 2564 และสามารถดำเนินโครงการ 6 โครงการให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง