นายกฯ รับมอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2563 จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

นายกฯ รับมอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2563 จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
7 มกราคม 2563
454

นายกฯ รับมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 180,000 ชิ้น เตรียมนำมอบเป็นของขวัญให้กับเด็กและเยาวชนในวันเด็กแห่งชาติ 11 ม.ค.นี้

เมื่อวันที่ 6 ม.ค.63 ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และคณะ เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อมอบของขวัญสำหรับนำไปแจกจ่ายแก่เด็ก ๆ ที่มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 โดยมีนายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร และนางสาวดวงสุดา ศรียงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการรับมอบ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้รับมอบสมุด จำนวน 60,000 เล่ม ดินสอ จำนวน 60,000 แท่ง และไม้บรรทัด จำนวน 60,000 อัน รวมจำนวน 180,000 ชิ้น หรือ 30,000 ชุด จากประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และคณะ พร้อมกล่าวขอบคุณมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชนมาโดยตลอด โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเช่นนี้จากมูลนิธิฯ ตลอดไป พร้อมทั้งกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แก่ประธานกรรมการมูลนิธิและคณะ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้เรามีความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาให้มากขึ้น ทั้งด้านการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ รวมไปถึงการศึกษาโดยภาคเอกชน ผ่านทางด้านของการมอบทุนการศึกษา โดยไม่ต้องรอจากภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน พร้อมทั้งกล่าวแนะว่า การเรียนการสอนในวันนี้ไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของหลักวิชาการ แต่ต้องสร้างหลักการคิดและวิเคราะห์ให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต

สำหรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดเตรียมสมุด ดินสอ และไม้บรรทัด เป็นของขวัญวันเด็กมอบให้เด็กนักเรียน เยาวชนในโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมเป็นจำนวน 5,100,000 ชิ้น คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 30,600,000 บาท (สามสิบล้านหกแสนบาทถ้วน) ซึ่งการจัดเตรียมชุดเครื่องเขียน เพื่อเป็นของขวัญให้กับเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เป็นหนึ่งในโครงการของงานสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำกว่า 60 ปีนับตั้งแต่ที่ทางราชการกำหนดให้มีวันเด็กแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2502 เป็นต้นมา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชน เติบโตเป็น “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง