อว.ลุยทัพจัดงาน 'ถนนสายวิทย์ฯ' สอดรับบีซีจี ชูธงวันเด็กปี 2563

อว.ลุยทัพจัดงาน 'ถนนสายวิทย์ฯ' สอดรับบีซีจี ชูธงวันเด็กปี 2563
7 มกราคม 2563 | โดย ชญานิษฐ์ นกแก้ว
498

อว. ผนึกพันธมิตรเตรียมจัดงาน"ถนนสายวิทยาศาสตร์" รับวันเด็กปี 63 ภายใต้แนวคิด “นักวิทย์น้อยเพื่อโลกสีเขียว”สอดรับแนวคิด BCG Model จุดประกายให้เยาวชนไทยเกิดกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ พร้อมสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ คาดมีผู้เข้าชมงานกว่า 3 หมื่นคน

ปลุกปั้นนักวิทย์ฯน้อย

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า อว. มุ่งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอย่างสนุกสนาน ผ่านการคิด ทดลอง ลงมือปฏิบัติจริง จึงร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. รวมทั้งหน่วยงานพันธมิตรทั้ง 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรม "ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563" เสริมสร้างประสบการณ์และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กไทย รวมทั้งกระตุ้นให้เยาวชนเกิดกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ แก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุผล ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ภายใต้แนวคิด นักวิทย์น้อยเพื่อโลกสีเขียว: Little Scientist Goes Green”สอดคล้องกับแนวคิด “BCG Model ตามภารกิจหลักของ อว.

ทั้งนี้นอกจากจะสอดรับกับนโยบายบีซีจีที่นับเป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ เร่งให้เศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างทั่วถึง บนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วนั้น ยังสอดรับกับปีสากลแห่งสุขภาพพืชนานาชาติ (International Year of Plant Health ปี 2020) ที่มุ่งเน้นความสำคัญของสุขภาพพืช และความจำเป็นในการปกป้องพืชเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

“ทางกระทรวงฯ ได้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 13 ปี เพื่อต้องการให้เด็กไทยหันมาสนใจด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งบ่มเพาะไอเดีย และแนวความคิดเพื่อก้าวสู่การผลิตนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งในปีที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมงานทั้ง 3 วันกว่า 2.8 หมื่นคน และเช่นเดียวกันกับปีนี้ที่มีการควบรวมกระทรวงใหม่ อว.จึงมีพันธมิตรมากมายและในฐานะที่เป็นปีแรกของการดำเนินงาน อว.จึงจะชูในธีม 2 เรื่องคือ บีซีจีโมเดล และสุขภาพพืชนานาชาติเพื่อสอดรับกับมาตรฐานของระดับสากล  ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะไม่ใช่แค่งานนิทรรศการ แต่จะเป็นในรูปแบบของการให้เด็กลงมือปฏิบัติจริงและเห็นเป็นรูปธรรม โดยจะเห็นได้ว่าโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) วิทยาศาสตร์จะเข้ามามีบทบาทอย่างมาก โดยเฉพาะกระบวนการคิด แก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล การจัดงานในครั้งนี้เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการนำโมเดลนี้มาใช้เพื่อปูพื้นฐานให้กับเยาวชนไทยต่อไปในอนาคต” รศ.นพ.สรนิต กล่าว

157831927190

จัดทัพความรู้คู่ความสนุกสนาน

ด้านผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวเสริมว่า กิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน ได้จัดให้สอดคล้องกับแนวคิดตามภารกิจหลัก ในเรื่อง BCG โดยจัดสถานีกิจกรรมและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ กว่า 30 กิจกรรม จาก 25 สถานี เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ สัมผัสประสบการณ์ทดลองจริง ฝึกสมองต่อยอดความคิดจินตนาการ

ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม Coding แบบ Unplugged เพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ภายใต้เงื่อนไขและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ BCG Model กิจกรรมการเรียนรู้สมุนไพรที่มีกลิ่นหอม ใช้ป้องกันกลิ่นอับและตัวแมลงกินผ้า กิจกรรมการเพ้นท์ถุงผ้าเพื่อลดโลกร้อน กิจกรรม Maker Go Green การทดลองประกอบรถจากอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ให้ กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดพลาสติก ลดขยะ ลดโลกร้อน กิจกรรมสถานีสีเขียว ที่นอกจากสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ BCG  ในแบบที่เข้าใจง่ายแล้วยังสอนให้เด็กเข้าใจและเรียนรู้ถึงการแยกขยะ  อีกทั้งการสร้างเศรษฐกิจบนฐานชีวภาพด้วยการสร้างคุณค่าใหม่มาเสกไข่ในเล้าด้วยกระบวนการ STEM4Innovetor ใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรไทยในรูปแบบต่างๆ ทั้งยังเป็นการบ่มเพาะองค์ความรู้ของเยาวชนให้ก้าวสู่การเป็นนวัตกรได้อย่างสมบูรณ์แบบ การสร้างสรรค์จินตนาการผลงานศิลปะจากธรรมชาติกับแนวคิดบีซีจี ไม่ว่าจะเป็นการเพ้นท์ถุงผ้าจากวัสดุธรรมชาติ เกมบอร์ดปริศนานักสืบสิ่งแวดล้อม หรือแม้กระทั่งเกมลูกเต๋า Waste to value และเกมต่างๆที่ผลิตจากไม้เพื่อใช้ฝึกทักษะสมาธิของผู้เล่น

ไฮไลท์เด็ดๆของกิจกรรมจะมีความเกี่ยวข้องกับบีซีจีทั้งสิ้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นการปลูกฝังเด็กๆให้ตระหนักถึงความสำคัญของบีซีจี และเพื่อแสดงให้เห็นว่าบีซีจีอยู่ใกล้ตัวของพวกเขาและใช้ประโยชน์จากสิ่งรอบตัวผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมองว่าการที่จะให้ประชาชนเข้าใจถึงโมเดลเศรษฐกิจใหม่นี้จะต้องปลูกฝังให้รู้จักตั้งแต่เด็ก เพื่อในอนาคตจะส่งผลให้รู้ลึกถึงที่มาที่ไปและการดำเนินชีวิตตามฐานเศรษฐกิจใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ ยิ่งไปกว่านั้นภายในงานจะมีกิจกรรม เด็กรักษ์โลก เพื่อส่งเสริมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการนำปิ่นโตหรือแก้วน้ำมาในงาน ก็จะได้รับของรางวัลพิเศษ”  ผศ.ดร.รวิน กล่าว

157831929670


สำหรับงาน "ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563" จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2563  บริเวณกระทรวง อว. ถนนโยธี ถนนพระราม 6 รวมถึงบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งคาดว่าในปีนี้จะมีผู้เข้าชมงานตลอดทั้ง 3 วันรวมกว่า 3 หมื่นคน

 นอกจากงานถนนสายวิทยาศาสตร์ฯ ที่กระทรวง อว. แล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ อีก 2 พื้นที่ ได้แก่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี ในวันที่ 11 โดยเปิดให้เข้าชมฟรีถึง 4 พิพิธภัณฑ์ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าน้องใหม่ล่าสุด ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านนิเวศวิทยา และสิ่งแวดล้อมแห่งใหม่ของอาเซียน รวมทั้ง “The Mall Kids Funtasia” เดอะมอลล์โคราช ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 12 มกราคมนี้

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง