สสวท.ยันไม่เกี่ยวข้องคุณภาพจัดพิมพ์หนังสือเรียนต่ำกว่ามาตรฐาน

สสวท.ยันไม่เกี่ยวข้องคุณภาพจัดพิมพ์หนังสือเรียนต่ำกว่ามาตรฐาน
6 มกราคม 2563
549

สสวท.แจงข้อร้องเรียนคุณภาพการจัดพิมพ์หนังสือเรียนต่ำกว่ามาตรฐาน ระบุเป็นหน่วยงานผลิตต้นฉบับ คุณภาพการจัดพิมพ์ คุณสมบัติหนังสือเป็นข้อตกลงของ สพฐ.และสำนักพิมพ์

นายชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่ง หนังสือแจ้งสอบถาม สสวท. กรณีขอร้องเรียนเรื่องคุณภาพการจัดพิมพ์หนังสือเรียนต่ำกว่ามาตรฐาน ว่า ทาง สสวท. ได้รับหนังสือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้มีการตอบกลับหนังสือดังกล่าว

โดยในส่วนของ สสวท.เป็นเพียงหน่วยงานที่ผลิตต้นฉบับ  ทั้งเรื่องของเนื้อหาตำราเรียนของประเทศควรที่จะมีเนื้อหาอย่างไรบ้าง รวมถึงกรอบรูปแบบเล่มควรจะมีลักษณะอย่างไร เนื่องจากหนังสือของ สสวท.ไม่ได้ใช้เพียงโรงเรียนในสังกัดของ สพฐ.แต่ยังมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และอื่นๆ ด้วย

ดังนั้น การจัดพิมพ์หนังสือ สสวท.จะเป็นผู้ให้ลิขสิทธิ์ ว่า ในส่วนของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิมพ์หนังสือระดับมัธยมศึกษา และองค์การค้าของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) พิมพ์หนังสือระดับประถมศึกษา จากนั้นแต่ละสำนักพิมพ์ก็จะต้องไปขออนุญาตและทำข้อตกลงกับ สพฐ. เพื่อกำหนดคุณสมบัติหนังสือในการจัดพิมพ์และกำหนดราคา


สำหรับ กรณีที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) มีนโยบายให้ สสวท.ให้สิทธิ์ในการพิมพ์กับองค์การค้าของ สกสค.ทั้งหมด

นายชูกิจ กล่าวต่อว่า ได้รายงานให้ รมว.ศธ.ถึงการดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือได้เดินหน้าไประยะหนึ่งแล้ว ซึ่งการที่จะมีการปรับเปลี่ยนอาจจะก่อให้เกิดการดำเนินการที่ย้อนหลัง และอาจจะเกิดผลกระทบต่อความล่าช้า

อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดคงต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของ รมว.ศธ.ว่าจะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไร แต่เท่าที่ทราบขณะนี้ทางสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ได้ให้ปรู๊ฟปริ้นกับทางองค์การค้าของ สกสค.ในการไปดำเนินการจัดพิมพ์แล้ว และเมื่อพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ จะเป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้า

ส่วนรายละเอียดอย่างไรไม่ทราบได้ เนื่องจากสสวท.เป็นเพียงผู้ที่ผู้ให้ลิขสิทธิ์ต้นแบบหนังสือเท่านั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดพิมพ์และการจัดจำหน่าย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง