กระทรวงทรัพยาธรรมชาติฯ ลงตรวจโครงการ Smart Zoo คลอง 6

กระทรวงทรัพยาธรรมชาติฯ ลงตรวจโครงการ Smart Zoo คลอง 6
4 มกราคม 2563
1,056

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ คลอง 6 จ.ปทุมธานี สำรวจความพร้อมก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างให้เป็น Smart Zoo สวนสัตว์ระดับโลก

วานนี้ (3 ม.ค.) นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และ คณะผู้บริหาร ทส. ลงพื้นที่คลอง 6 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สำรวจพื้นที่ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ โดยมี นายสุเมธ กมลนรนารถ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานขององค์การสวนสัตว์ ให้การต้อนรับ

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ต่อประชาชนชาวไทยและชาว องค์การสวนสัตว์ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ได้พระราชทานโฉนดที่ดิน คลอง 6 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ จำนวน 300 ไร่ ให้องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ และสถานที่ทำงาน ขององค์การสวนสัตว์ เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2560 ที่ผ่านมา

157811748872

157811745288

157811746044

สำหรับความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ อยู่ระหว่างการเขียนแบบโครงสร้าง โดยได้มุ่งเน้นสภาพแวดล้อม ความเป็นมาตรฐานเทียบเท่าระดับโลก มีแผนงานหลักในการดำเนินงาน 6 ด้าน คือ 1. โครงการปรับปรุงสำนักงานก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ (ชั่วคราว) 2. โครงการจัดทำถนนลำลองและรั้ว (ชั่วคราว) รอบพื้นที่ 3. โครงการก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 พระราชทานพื้นที่โครงการ และตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบ 4. โครงการก่อสร้างเรือนเพาะชำเพื่อการขยายพันธุ์พืช 5. โครงการก่อสร้างและจัดหาระบบสาธารณูปโภคสำหรับใช้ในพื้นที่โครงการ และ 6. โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ในโครงการ

157811748267

อย่างไรก็ตาม แนวทางของการดำเนินงานสวนสัตว์แห่งใหม่ และสถานที่ทำงานขององค์การ สวนสัตว์ ภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นผู้นำและแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าในระดับสากล จึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนา จัดตั้งให้เป็นสวนสัตว์แห่งชาติขึ้น ตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสวนสัตว์แห่งใหม่ ที่มุ่งเน้นงานด้านการอนุรักษ์ การศึกษาวิจัย การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นสำคัญและมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รังสรรค์ให้เป็นสวนสัตว์ 4.0 ภายใต้แนวคิด “ชุบชีวิตทุ่งน้ำ” นำเสนอระบบนิเวศลุ่มน้ำ ชูสัตว์แทนไทย สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ เป็นตัวแทนสวนสัตว์แห่งชาติในประเทศไทยในเวทีโลก ที่ออกแบบตามมาตรฐาน World Class Zoo ยกระดับมาตรฐานสวนสัตว์ไทย คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์เป็นสำคัญ

การก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ มีกรอบระยะเวลาดำเนินงาน คือ ระหว่างปี 2563-2564 เป็นช่วงการออกแบบโครงสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ และระหว่างปี 2565-2569 เป็นช่วงการดำเนินการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในปี 2570 โดยมีแนวคิดเพื่อให้เป็นสวนสัตว์ชั้นนำในระดับแนวหน้าของโลก ซึ่งตั้งอยู่บนทำเลที่เป็นศูนย์กลางของแหล่งเรียนรู้หลากหลายสาขา

157811747557

การวางโครงสร้างพื้นที่สวนสัตว์แห่งใหม่ มีการจัด Landscape ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความเป็นอยู่ภายใต้หลักการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์และสวัสดิภาพสัตว์เป็นสำคัญ เพื่อให้สัตว์นานาชนิด มีคุณภาพชีวิตที่ใกล้เคียงธรรมชาติตามหลักมาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังถือเป็นการรองรับให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในลำดับต้น ๆ ของประเทศ ยังจะส่งผลเชิงบวกทางด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมต่อไปในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง

สำหรับการดำเนินโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การ สวนสัตว์ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง