ครม.เห็นชอบตั้งคกก.จัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ

ครม.เห็นชอบตั้งคกก.จัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ
2 มกราคม 2563
376

ครม.เห็นชอบตั้งคกก.จัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ ถวายเป็นพระราชกุศล-เฉลิมพระเกียรติ “ในหลวงร. 10”

เมื่อวันที่ 2 ม.ค.เวลา 13.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า  ที่ประชุมครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ  จำนวน 2 คณะ คือ 1. คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายอุปถัมภ์โครงการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษโดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกฯที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ

2. คณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานกรรมการ 

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)จะขอให้ทางสำนักงานองคมนตรีนำความขึ้นกราบบังคมทูลฯต่อไป เรื่องดังกล่าวมีมติครม.มาแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.62 ซึ่งครม.ได้เห็นชอบหลักการโครงการดังกล่าวในนามรัฐบาล โดยให้มีการบูรณการร่วมกันระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมมหาเถรสมาคม (มส.) สำนักงานพระพุทธศาสนา (พศ.) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย และทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก โดยรัฐบาลจะเน้นการเผยแพร่และสืบทอดพระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลกด้วยพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษต่อไป 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง