'ชวน' สัญญาปี 63 นำสภาฯ ทำงานเพื่อประโยชน์ประเทศ-ปชช.

'ชวน' สัญญาปี 63 นำสภาฯ ทำงานเพื่อประโยชน์ประเทศ-ปชช.
1 มกราคม 2563
464

"ชวน" สัญญาปี 63 นำ "สภาฯ" ทำงานเพื่อประโยชน์ประเทศ-ปชช.

เมื่อวันที่ 1 ม.ค.63 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวอวยพรปีใหม่ 2563 ผ่านสถานีโทรทัศน์รัฐสภาว่า เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 ในนามของรัฐสภา  ตนขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยพร้อมใจตั้งจิตอธิฐานอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล โปรดอภิบาลประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

นายชวนกล่าวต่อว่าในปี 62 ได้มีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทย โดยมีการเลือกตั้งทั่วไปหลังจากว่างเว้นมาเป็นเวลาร่วม 8 ปี ดังนั้นจึงถือเป็นโอกาสอันดีที่พี่น้องประชาชนชาวไทยได้ใช้สิทธิตามวิถีทางระบอบประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นความปรารถนาของประชาชนที่ต้องการเห็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข  มึความมั่นคงและยั่งยืน แม้เริ่มแรกของรัฐสภาชุดนี้จะมีความไม่พร้อมในหลายเรื่องเช่น สถานที่ประชุม และอื่นๆ แต่รัฐสภาไม่ยอมให้ปัญหาดังกล่าวเป็นอุปสรรในการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ  โดยรัฐสภาได้ทุ่มเทเวลา ให้กับการประชุมปรึกษาหารือตามบทบาทหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ เพียงช่วงระยะเวลา 7เดือนเศษ ของรัฐสภาชุดนี้ สามารถระดมปัญหาของประเทศและของประชาชนเข้าสู่กระบวนการของรัฐสภาได้ทุกด้าน คาดหมายว่าในปี 63 งานในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติจะดำเนินการต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน

“ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ สมาชิกรัฐสภา จะต้องยึดมั่นในหลักนิติธรรม เป็นแบบอย่างในการเคารพกฎหมายของบ้านเมืองแลหลักคุณธรรม โดยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดประชุมรัฐสภา  เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 62 ความว่า “ขอให้สมาชิกแห่งรัฐสภา พึงนึกถึงความสำคัญ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง เพราะการกระทำทุกอย่างของแต่ละคนจะมีผลโดยตรงถึงความมั่นคงของประเทศ และความสุข ทุกข์ ของประชาชน จึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจทั้งปวงโดยเต็มสติปัญญาความสามารถ ด้วยความสุจริตและด้วยความคิดพิจารณาอันสุขุมรอบคอบ หนักแน่นด้วยเหตุผลที่ถูกต้องเที่ยวตรง ตามหลักนิติธรรมและคุณธรรม ให้งานของชาติดำเนินก้าวหน้าไปโดยไม่ติดขัด และบังเกิดประโยชน์อันพึงประสงค์ สมบูรณ์ บริบูรณ์”

"ในวารดิถีข้นปีใหม่ กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลที่พี่น้องชาวไทยเคารพนับถือ อีกทั้งบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โปรดอภิบาลและประทานพรให้พี่น้องชาวไทย ประสบความสุข สามารถเอาชนะอุปสรรค์และปัญหาทั้งปวง และมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตสืบไป" นายชวน กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง