"Ecole 42 Bangkok” เรียนฟรีนักโปรแกรมเมอร์ระดับโลก

3 มกราคม 2563
3,552

ครั้งแรกของประเทศไทยและอาเซียนที่มี “โรงเรียน 42 หรือ Ecole 42 Bangkok” ก่อตั้งขึ้น

เมื่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) นำโดย “ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสจล.” ได้ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนสอนนักเขียนโปรแกรมเอกอล กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมี Xavier Niel เจ้าพ่อโทรคมนาคมและอินเตอร์เน็ต ชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ก่อตั้ง เพื่อร่วมกันสร้างยอดมนุษย์นักโปรแกรมเมอร์

อาชีพ “นักโปรแกรมเมอร์” เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่แสนจะขาดแคลน และหายาก แม้ว่าจะเรียนจบปริญญาตรี โท เอก มาแล้ว บางครั้งก็ยังไม่สามารถใช้ได้จริง และนั่นเป็นเหตุเกิด “โรงเรียน 42” โดย Xavier Niel ด้วยเหตุผลว่าตัวเขาร่ำรวยจากการเป็นเจ้าของกิจการด้านในฝรั่งเศส จึงอยากจะทำโครงการการกุศลเพื่อตอบแทนบ้านเกิด โดยนักเรียนทุกคนที่สมัครเรียนโรงเรียนแห่งนี้จะได้เรียนฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

157785840862

ศ.ดร.สุชัชวีร์ เล่าว่า จากการได้ไปเยี่ยม Ecole 42 ที่ปารีส ฝรั่งเศส เมื่อปีที่ผ่านมา ก็ได้ตั้งใจว่าจะต้องนำ Ecole 42 มาตั้งที่กรุงเทพฯ ให้ได้ ซึ่งสจล. เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ และผลักดันศักยภาพที่มีอยู่ของคนไทย เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Digital Disruption) เดินหน้าจัดตั้ง “เอกอล 42 แบงค็อก” (Ecole 42 Bangkok) สถาบันการเรียนการสอนโปรแกรมเมอร์

ความร่วมมือครั้งนี้ สจล.กับโรงเรียนสอนนักเขียนโปรแกรมเอกอล กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งระดับนานาชาติในการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อมุ่งพัฒนานักเขียนโปรแกรมที่มีคุณภาพ ซึ่งในประเทศไทยยังคงขาดแคลนอย่างมาก โดยโปรแกรมเมอร์จะต้องมีทักษะ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งเอกอล 42 แบงค็อก (Ecole 42 Bangkok) สามารถตอบโจทย์การเพิ่มพูนทักษะเหล่านี้ โดยหลักสูตรที่เน้นการสร้างประสบการณ์ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง โดยเฉพาะในเรื่องการแก้ไขปัญหา และการทำงานเป็นทีม”อธิการบดี สจล. กล่าว

Ecole 42 Bangkok เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบ project-based learning เน้นการทำงานจากโปรเจ็คของจริง และการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวต่อว่า Ecole 42 Bangkok ไม่มีอาจารย์สอน ไม่มีห้องเรียน แต่มีห้องคอมพิวเตอร์ที่เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน และเป็นการเรียนแบบไม่มีค่าใช้จ่าย เนื้อหาการเรียนการสอน มาจากทีมงานวิชาการจากฝรั่งเศสที่ดูแลหลักสูตร โดยสอดแทรกโมดูลชั้นนำของอุตสาหกรรม เพื่อตอบรับความต้องการในปัจจุบัน อีกทั้ง ฝึกทำโจทย์ที่ได้รับจากบริษัททางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการลงมือปฏิบัติจริง เพิ่มพูนทักษะด้านคอมพิวเตอร์

"หลักสูตรจากEcole 42 Bangkokเป็นหลักสูตรแบบไม่มีปริญญา (non-degree) แต่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับใบรับรองการสำเร็จหลักสูตร (certificate of completion) จึงเรียกได้ว่าการเรียนการสอนที่นี้ ตอบโจทย์การเรียนรู้ในยุคดิสรัปชัน ที่ใบปริญญา ไม่สำคัญเท่าความรู้ และความสามารถ ถือเป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะได้รับใช้สังคมอย่างแท้จริง โดยการแก้ปัญหาวิกฤต ขาดนักศึกษา’และวิกฤตขาดแคลนทักษะของสังคมไทย อีกทั้งขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ Smart Nation อย่างเป็นรูปธรรม”ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าว

157785840847

ผู้ที่สนใจสมัครเรียนต้องมีอายุ 18 ขึ้นไปไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาใดๆ ซึ่งไม่เคยเขียนโปรแกรมก็สามารถสมัครเรียนได้ โดยโรงเรียนสอนนักเขียนโปรแกรมเอกอล 42 ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 ในยุคที่อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยโรงเรียน ได้ขยายเครือข่ายการเรียนการสอนไปสู่ระดับสากล ผ่านการจัดตั้งโรงเรียนขึ้น 42 แห่งทั่วโลก เพื่อฝึกอบรมผู้มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับความต้องการในอนาคต โดยไม่คำนึงถึงพื้นฐานที่มาของพวกเขาเหล่านั้นทั้งนี้ จะมีการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเหมือนๆ กัน

โดยมีทั้งงานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม และต้องนำเสนอโปรเจคเพื่อขอเลื่อนชั้น เมื่อเลื่อนชั้นมาได้สักพัก นักเรียนจะสามารถเลือกทำโปรเจคตามความสนใจของตนเองได้ เช่น ถ้าสนใจงานด้านกราฟิกดีไซน์ หรืออยากเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล ก็สามารถเลือกทำโปรเจคในด้านนั้นๆ ได้ และในบางระดับชั้นก็จะให้นักเรียนไปฝึกงานกับบริษัทข้างนอก เมื่อทำโปรเจคสำเร็จก็มีแต้มให้สะสม หากเก็บแต้มได้มากพอก็จะสามารถขอเลื่อนชั้นไประดับชั้นถัดไปได้เรื่อยๆ จนกระทั่งจบการศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเรียนจบกันภายใน 3 - 5 ปี

ปัจจุบัน เครือข่ายของโรงเรียนสอนนักเขียนโปรแกรมเอกอล ก่อตั้งขึ้นใน 42 ประเทศ อาทิ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เบลเยียม โมร็อกโก ฟินแลนด์ เนเธอร์แลนด์ รัสเซีย บราซิล อินโดนีเซีย อาร์เมเนีย ญี่ปุ่น โคลอมเบีย สเปน แคนาดา อิตาลี ไทย มาเลเซีย และออสเตรเลีย

157785840890

อย่างไรก็ตาม Ecole 42 Bangkok จะเป็นสถาบันการเรียนการสอนโปรแกรมเมอร์ยอดมหัศจรรย์ที่แรกในอาเซียน และจะเปิดพร้อมกับประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีในปี 2020 เพื่อมุ่งผลิตโปรแกรมเมอร์คุณภาพที่ยังขาดแคลนในประเทศไทย ผ่านการเรียนการสอนในรูปแบบที่ตอบรับการเรียนรู้ในยุคดิสรัปชัน ความร่วมมือ ภายใต้โครงการ “60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ไร้ขีดจำกัด” (60th KMITL – Go beyond the limit)

ตอกย้ำจุดแข็งของสถาบันในการเป็น “รากฐานนวัตกรรม” ของประเทศ ที่พร้อมผลักดันขีดความสามารถของคนไทยในด้านนวัตกรรม ให้พร้อมแข่งขันในเวทีโลก อีกทั้งสร้างสรรค์นวัตกรรมตอบโจทย์ความต้องการแรงงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคต

157785840832

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง