ปภ. เร่งช่วย ปชช. ได้รับผลกระทบพายุลูกเห็บถล่ม

ปภ. เร่งช่วย ปชช. ได้รับผลกระทบพายุลูกเห็บถล่ม
30 ธันวาคม 2562
594

"อธิบดี ปภ." เผย ประสานจังหวัด ทหาร เร่งตรวจสอบความเสียหายและช่วยเหลือเบื้องต้น ประชาชนได้รับผลกระทบจากลูกเห็บถล่ม

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 62 นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 2 จังหวัดทางภาคเหนือรวม 3 อำเภอ 7 ตำบล บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 10 หลังคาเรือน เสาไฟฟ้าหักโค่น 40 ต้น แยกเป็นที่จังหวัดเชียงใหม่ เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่วาง และอำเภอดอยหล่อ รวม 5 ตำบล 9 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 10 หลังคาเรือน และพื้นที่การเกษตรประมาณ 20 ไร่ จังหวัดแพร่เกิดวาตภัยในพื้นที่ตำบล ห้วยหม้าย และตำบลหัวเมือง เสาไฟฟ้าหักโค่น 40 ต้น และอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายเพิ่มเติม

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานทางจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค กระเบื้องมุงหลังคา และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัยโดยด่วนแล้ว รวมถึงได้จัดเจ้าหน้าที่สำรวจประเมินและจัดทำบัญชีข้อมูลความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือตามความเหมาะสม ท้ายนี้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง