กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
27 ธันวาคม 2562
892

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปทรงบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 62 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุม ไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และเจ้าหน้าที่เฝ้าฯ รับเสด็จ

การนี้ ทรงบาตรพระสงฆ์ จำนวน 20 รูป เสร็จแล้ว เลขาธิการสภากาชาดไทย ทูลเกล้าฯ ถวายของขวัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทูลเกล้าฯ ถวายปฏิทิน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ให้กับบุคลากรของสภากาชาดไทย ใจความตอนหนึ่งว่า

ขอขอบคุณที่ทุกคนช่วยกันปฏิบัติงานมาด้วยดีและเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วๆ ไป

ขอให้บุญกุศลที่ทำร่วมกันมาวันนี้ช่วยดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดี ประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงาน
และสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการในปีใหม่และสืบต่อ ๆ ไปด้วย
ในอนาคต

ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปยังห้องอเนกประสงค์ ประทับพระราชอาสน์ ณ โต๊ะเสวย เสวยพระกระยาหารเช้า สมควรแก่เวลา เสด็จฯ กลับ

157741333642

157741336172

157741337585

157741339112

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง