โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10
27 ธันวาคม 2562
3,480

ในหลวง มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10

วันที่ 26 .. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์

ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ดังนี้

1. พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3
2.
นายชัชพล ไชยพร เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 ประกาศ วันที่ 26 ธันวาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

157737152158

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง