โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ แก่ข้าราชบริพารในพระองค์ 762 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ แก่ข้าราชบริพารในพระองค์ 762 ราย
26 ธันวาคม 2562
2,717

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชบริพารในพระองค์ จำนวน 762 ราย

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เหรียญจักรพรรดิมาลา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 และเหรียญราชรุจิ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เหรียญจักรพรรดิมาลา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 และเหรียญราชรุจิ แก่ข้าราชบริพาร ในพระองค์ จำนวน 762 คน ดังรายนามท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน พุทธศักราช 2562

ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

157736651674

157736652363

157736652972

157736653524

157736655755

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง