สทนช. เฝ้าระวังปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่ริมแม่น้ำ

สทนช. เฝ้าระวังปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่ริมแม่น้ำ
23 ธันวาคม 2562
484

สทนช. เฝ้าระวังปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่ริมแม่น้ำ บูรณาการหน่วยงานแก้ปัญหาคุณภาพน้ำเร่งด่วน

เนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำและแม่น้ำมีปริมาณน้อยประกอบกับน้ำเค็มรุกล้ำส่งผลให้แม่น้ำ ได้แก่ เจ้าพระยา ท่าจีน และบางปะกงมีค่าความเค็มสูงเกินค่าเฝ้าระวังเกณฑ์คุณภาพน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และการเกษตร เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากคุณภาพน้ำต่ำกว่ามาตรฐาน

สทนช. ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการติดตามคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องโดยทำการตรวจวัดค่าความเค็มที่จุดเฝ้าระวังและควบคุมค่าความเค็มทุกวันจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูแล้ง บริเวณใดมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ได้แก่ 1.บริหารจัดการน้ำให้สัมพันธ์กับการขึ้นลงของน้ำทะเล 2.ควบคุมการปิดเปิดประตูระบายน้ำไม่ให้น้ำเค็มเข้าพื้นที่การเกษตร 3.วางแผนบริหารจัดการน้ำเร่งผลักดันน้ำเพื่อลดค่าความเค็มและผลกระทบด้านคุณภาพน้ำ 4.ดำเนินการช่วยเหลือรถบรรทุกน้ำเพื่อขนส่งน้ำช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องหมุนเวียนในพื้นที่

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง