สธ.ตรวจสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร 1 แสนรูป มอบเป็นของขวัญปีใหม่

สธ.ตรวจสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร 1 แสนรูป มอบเป็นของขวัญปีใหม่
20 ธันวาคม 2562
846

สธ.ตรวจสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร 1 แสนรูป ทั่วประเทศ มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2563

วันนี้ (20 ธันวาคม 2562) ที่ จ.ระยอง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการทางการแพทย์แด่พระภิกษุสงฆ์และประชาชน ที่วัดเนินพระ จ.ระยอง ว่า กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้ยาก เนื่องจากตามพระธรรมวินัยพระสงฆ์จะไม่ร้องขอการตรวจสุขภาพ ยกเว้นการมารับการรักษาเมื่อเจ็บป่วย ได้ให้กรมการแพทย์จัดทำ "โครงการสาธารณสุขร่วมใจเพื่อพระสงฆ์ไทยสุขภาพดี ปี 2563"  มอบเป็นของขวัญปีใหม่ โดยจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการทางการแพทย์พร้อมตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ -สามเณร จำนวน 100,000 รูปทั่วประเทศ เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการดูแลรักษาพระสงฆ์ได้อย่างถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย โดยจัดให้บริการฟรีทั่วประเทศภายในปี 2563 นำร่องแห่งแรกที่เขตสุขภาพที่ 6 ที่โรงพยาบาลระยอง

ดร.สาธิตกล่าวต่อว่า  หน่วยแพทย์ที่ออกให้บริการครั้งนี้ จะช่วยให้พระสงฆ์-สามเณรเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และป้องกันโรค หากพบเจ็บป่วยจะรักษาทันทีเพื่อไม่ให้เข้าสู่ภาวะเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนของโรค  สำหรับบริการประกอบด้วย การตรวจโรคทั่วไป  การตรวจคัดกรองมะเร็ง  โรคทางจักษุ  ทันตกรรม ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล การฝังเข็มเพื่อรักษาและฟื้นฟู นอกจากนี้ จะรวบรวมข้อมูลมาจัดทําสมุดสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ใช้เป็นฐานข้อมูลด้านสุขภาพพระสงฆ์ นำมาวางแผนเชิงนโยบายในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ต่อไป พร้อมทั้งให้โรงพยาบาลสงฆ์จัดตั้งกองทุนดูแลสุขภาพพระสงฆ์ นับเป็นการปวารณาของกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลอุปัฏฐากพระสงฆ์ - สามเณร อาพาธ

          

ปัจจุบันทั่วประเทศ มีพระสงฆ์ - สามเณร จำนวน 252,851 รูป จาก 41,142 วัด จากผลการสำรวจสุขภาพพระสงฆ์ - สามเณรทั่วประเทศล่าสุดในปี 2559 พบว่าพระสงฆ์มีสุขภาพดีร้อยละ 52 มีภาวะเสี่ยงร้อยละ 19 มีภาวะป่วยร้อยละ 29  โดยพบปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เจ็บป่วย คือ ไขมันในเลือดสูง ค่าดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน สูบบุหรี่ น้ำตาลในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง ส่วนโรคที่พบมาก 5 อันดับ คือ โรคมะเร็ง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไตวายเรื้อรัง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง