‘ในหลวง’ โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบแก่ปชช.ดอยอ่างขาง

‘ในหลวง’ โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบแก่ปชช.ดอยอ่างขาง
20 ธันวาคม 2562
537

"ในหลวง" โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบแก่ปชช. นักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่ประสบภัยหนาว ดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ยากไร้และทุพพลภาพที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น 

157684607034

วันนี้ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.40 . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์  องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,861 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวพื้นที่ดอยอ่างขาง อำเภอฝาง  หอประชุมโรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 40 ผืน ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนบริเวณบ้านนอแล ซึ่งประกอบด้วยกำลังพลจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล กองกำลังผาเมือง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็น และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่

157684607096

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบได้รับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารให้แก่ราษฎรที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาว กับลงพื้นที่เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวทผู้สูงอายุในพื้นที่ดอยอ่างขาง จำนวน 3 ราย ราษฎรต่างปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ 

157684607139

พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ 204 ตำบล 2,066 หมู่บ้าน  ในฤดูหนาวจะได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุม ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะพื้นที่ดอยอ่างขางจะมีอุณหภูมิต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียส ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยชนเผ่าต่าง อาทิ เผ่าจีนยูนาน ไทยใหญ่ มูเซอดำ และปะหล่อง อาศัยอยู่ประมาณ 600 ครัวเรือนใน 6 หมู่บ้าน

157684607231

157684607239

157684607259

1576846073100

157684607326

157684607340

157684607456

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง