สธ.เปิด 3 โครงการใหญ่ สร้างคนไทยแข็งแรงออกกำลังกายตามไลฟ์สไตล์

สธ.เปิด 3 โครงการใหญ่ สร้างคนไทยแข็งแรงออกกำลังกายตามไลฟ์สไตล์
19 ธันวาคม 2562
1,060

กระทรวงสาธารณสุข จับมือภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกาย เปิดตัว 3 โครงการใหญ่ “1 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ” “ท้าไทย...ก้าวไกลโรค” และ “ส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างยั่งยืนระดับประเทศ” Kick Off หลังปีใหม่

 วันนี้ (19 ธันวาคม 2562) ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกาย ภายใต้โครงการ 1 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยมี แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้แทนจาก กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

           

ดร.สาธิต กล่าวว่า นโยบายหลักของกระทรวงสาธารณสุขคือการส่งเสริมและรณรงค์ให้คนไทยออกกำลังกาย โดยให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดี มีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง และส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง” ซึ่งในปี 2563 ได้จัดทำ 3 โครงการใหญ่ คือ “โครงการ 1 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ” “โครงการท้าไทย...ก้าวไกลโรค” และ “โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างยั่งยืนระดับประเทศ” ถ้าประชาชนแข็งแรงประเทศไทยจะเข็มแข็ง ช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาล จึงมีการณรงค์ทั้งปี กระตุ้นให้คนไทยทั้งประเทศลุกขึ้นมาออกกำลังกายด้วยกลยุทธ์สร้างแรงจูงใจให้ทุกจังหวัด หรือหน่วยงานต่างๆ ลุกขึ้นมาท้าทายแข่งขันการออกกำลังกายหรือมีกิจกรรมทางกาย โดยใช้เทคโนโลยีบันทึกข้อมูลทางสุขภาพให้กับผู้ที่แข่งขันหลังลงทะเบียนเข้าร่วม มีการตั้งกองทุนทุกจังหวัด เพื่อให้เกิดการออกกำลังกายอย่างยั่งยืน โดยจะเชิญชวนรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

          

ดร.สาธิต กล่าวต่อว่า ความคืบหน้าในการรณรงค์ออกกำลังกายในระยะที่ 1 (พฤษภาคม – กันยายน 2562) เป็นการรณรงค์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทั่วประเทศด้วยคีตะมวยไทย 10 ท่า มีผู้ร่วมออกกำลังกาย 133,765 ครอบครัว 5,572 ชมรม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 622 แห่ง ขณะนี้ อยู่ในการดำเนินงานระยะที่ 2 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)  คือการขับเคลื่อนการออกกำลังกายโดยมีชุมชนเป็นฐานโดยผ่าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 9,826 แห่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 1.05 ล้านคน และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 7,852 แห่ง และ ระยะที่ 3 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2562) จะเป็นการติดตามการขับเคลื่อนการออกกำลังกายในชุมชน  และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านการออกกำลังกาย รวมถึงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการออกกำลังกาย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง