แผนพัฒนาแรงงานด้วยเทคโนโลยี

แผนพัฒนาแรงงานด้วยเทคโนโลยี
19 ธันวาคม 2562
466

สิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ เวลา สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี แต่จำนวนประชากร แรงงานและอายุของแรงงาน ก็กำลังมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ดังนั้นแผนการพัฒนาแรงงานให้ตอบสนองความต้องการใช้งานจึงเป็นสิ่งจำเป็น

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เผยถึงรายงานประจำปี Asian Economic Integration Report 2019/2020 เรื่อง Demographic Change, productivity, and the Role of Technology จัดขึ้นโดย

สํานักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย ประจําประเทศไทย (ADB Thailand Resident Mission) ซึ่งศึกษาบทบาทและศักยภาพของเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตและการเติบโตทางเศรษฐกิจของ aging economies

ในโอกาสนี้ดีป้า ได้เข้าร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนโครงการและกิจกรรมที่สร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ อย่างเช่น Net Pracharat, Coding Thailand และ depa fund ต่าง ๆ

     เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมและสังคมดิจิทัลทุกรูปแบบ ทั้งการพัฒนาวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น การพัฒนาทักษะบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล พร้อมส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของชุมชน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอีกด้วย

ทั้งนี้ จะเห็นว่าเทคโนโลยีกับการพัฒนาแรงงานต้องทำให้สอดคล้องกัน อย่างน้อยเพื่อเป้าหมายเบื้องต้นคือการป้อนแรงงานคุณภาพสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซี

157668293694

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง