แบงก์ชาติหั่น 'จีดีพี' ปีนี้เหลือโต 2.5% ปีหน้าโต 2.8%

แบงก์ชาติหั่น 'จีดีพี' ปีนี้เหลือโต 2.5% ปีหน้าโต 2.8%
18 ธันวาคม 2562
1,190

"ธนาคารแห่งประเทศไทย" หั่น "จีดีพี" ปีนี้เหลือโต 2.5% ปีหน้าโต 2.8% เหตุการส่งออกหดตัวแรงจากพิษสงคราการค้า ขณะที่การลงทุนรัฐและเอกชน ชะลอเกินคาด

นายทิตนันท์ มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) กล่าวว่า ที่ประชุมกนง.ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการฯ เห็นว่าเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าระดับศักยภาพ และต่ำกว่าที่ประมาณการไว้เดิม จากการส่งออกสินค้า ที่ผ่านมาหดตัวมากกว่าที่ประเมินไว้และมีแนวโน้มฟื้น ตัวได้ช้ากว่าที่คาดเป็นสําคัญ จึงได้ปรับลดประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจปีนี้เหลือ 2.5% จากเดิมที่คาดไว้เมื่อก.ย.2562ว่าจะขยายตัว 2.8% และปีหน้าขยายตัวลดลงจาก 3.3% เหลือ 2.8%
โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปี 2562 และปี 2563 มีแนวโน้ม ต่ำกว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อจากราคาพลังงานที่ต่ำกว่า คาดตามเศรษฐกิจโลกที่ยังขยายตัวในระดับต่ำและอุปทาน พลังงานที่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งประมาณการเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อยังมีความเสี่ยงด้านต่ำตามความเสี่ยงต่างประเทศเป็นสําคัญ


ธนาคารแห่งประเทศไทย คาดว่าการส่งออกสินค้าที่ผ่านมาหดตัวมากกว่าที่ประเมินไว้และมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่คาด ตามปริมาณการค้าโลกที่ อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิชะลอลงจากสภาวะการกีดกันทางการค้า รวมถึงการเปลี่ยน แปลงเชิงโครงสร้างในภาคการผลิตที่มีผลต่อ ความสามารถในการแข่งขันของภาคการส่งออก ทำให้คาดว่าส่งออกปีนี้จะติดลบเพิ่มขึ้นเป็น 3.3%

ขณะที่การท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ปีนี้คาดว่าจะเพิ่มจาก 39.7 ล้านคน เป็น 39.9 ล้านคน และปีหน้าจะเพิ่มเป็น 41.7 ล้านคน จาก 41.2 ล้านคน การใช้จ่ายภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ ส่วนหนึ่งจากการเลื่อนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจและโครงการร่วมลงทุนของรัฐ และและเอกชนในโครงสร้างพื้นฐานบางโครงการ การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอลงจากจากรายได้และการจ้างงานที่ปรับลดลงโดยเฉพาะในภาคการผลิตเพื่อส่งออก และหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: