SCG Sharing the Dream สานต่อความฝัน เยาวชน สปป.ลาว

SCG Sharing the Dream สานต่อความฝัน เยาวชน สปป.ลาว
18 ธันวาคม 2562
774

เอสซีจี สานฝันเยาวชน สปป.ลาว ต่อยอดโครงการ “SCG Sharing the Dream” เป็นปีที่ 8 มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และปริญญาตรีต่อเนื่อง 310 ทุน ณ แขวงคำม่วน สปป.ลาว

8 ปีที่แล้ว เอสซีจี ได้ก่อตั้งโครงการ “SCG Sharing the Dream” เพื่อพัฒนาประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)  ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และเมียนมา ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเยาวชน สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนที่เป็นคนเก่งและดี มีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นอนาคตของชาติ ปัจจุบันได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนปีละกว่า 6,000 คนทั่วภูมิภาคอาเซียน และได้เริ่มมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีนี้เป็นปีที่ 2

157658498093

ล่าสุด เอสซีจี ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา และ สมาคมร่วมน้ำใจกับเด็กน้อยลาว สานต่อโครงการ “SCG Sharing the Dream” ใน สปป. ลาว มอบทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 1,700,000 กีบ หรือ ประมาณ 200 USD (6,200 บาท) และระดับปริญญาตรี ทุนการศึกษาคนละ 5,100,000 กีบ หรือ 600 USD (18,600 บาท) ต่อปี จนจบการศึกษา โดยไม่มีเงื่อนไขในการใช้ทุนคืน

โดยในปี 2562 นี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนใน สปป. ลาว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 300 ทุน แบ่งเป็น นครหลวงเวียงจันทน์ 160 ทุน และ แขวงคำม่วน 140 ทุน และ ทุนการศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน ซึ่งนอกจากการสนับสนุนด้านการเงินแล้ว ยังมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณธรรมตลอดโครงการอีกด้วย

157658498067

การคัดเลือกเยาวชนเพื่อรับทุน เปิดโอกาสให้นักเรียนส่งใบสมัครพร้อมบทความบรรยายความเป็นคนดี ความกตัญญู และความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อเพื่อนำความรู้มาพัฒนาสังคม จากนั้นคณะกรรมการคัดเลือก ที่ประกอบด้วยคณะทำงานของเอสซีจี คณะกรรมการจากแผนกศึกษาธิการนครหลวง และ ดำเนินโครงการร่วมกับสมาคมผู้ดำเนินโครงการ ภายในเดือน พฤษภาคม 2562 คัดเลือกจากใบสมัคร แล้วสัมภาษณ์ เยี่ยมเยียนนักเรียน จากนั้นจึงนำผลมาหารือร่วมกันก่อนประกาศผลให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมาร่วมงานในพิธีรับมอบทุนการศึกษาต่อไป

157658498098

วรการ พงษ์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท คำม่วน ซีเมนต์ จำกัด กล่าวว่า เอสซีจี เชื่อว่า ประเทศชาติจะเข้มแข็งได้ ต้องเริ่มจาก “คน” ที่มีคุณภาพ ซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่คนเก่งหรือคนมีความสามารถอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องเป็นคนดี กตัญญูต่อครอบครัว ต่อชุมชน ต่อสังคม และต่อตนเอง ที่ผ่านมา เอสซีจีผลักดันโครงการต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาบุคลากรของประเทศผ่านการส่งเสริมด้านการศึกษา โดยในปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่ขยายการให้ทุนไปถึงระดับปริญญาตรีโดยเป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา เชื่อว่าน้องๆ จะเป็นตัวอย่างที่ดี สร้างแรงบันดาลใจ ทำให้ทุกภาคส่วนเห็นว่า พวกเขาสามารถเติบโต และสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติของเขาได้อย่างไร

157658498015

ทั้งนี้ คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครรับทุนการศึกษา ได้แก่ 1. ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.5 - ม.7 ในโรงเรียนรัฐบาล เขตนครหลวงเวียงจันทน์ และ แขวงคำม่วน (เมืองท่าแขก เมืองมหาไชย เมืองหนองบก และ เมืองยมมะลาด) 2. มีความกตัญญูต่อบุพการี เป็นคนดีของสังคม และ มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาต่อ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 3. มีผลการเรียนในระดับปานกลางขึ้นไป (ระหว่าง 6-10 คะแนน) 4. ศึกษาในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ นักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับทุนดังกล่าว จะต้องรักษาระดับผลการเรียนให้ได้ดีอย่างต่อเนื่อง อีกด้วย

157658498057

  • ทุนต่อยอดการศึกษา พัฒนาชีวิต

ท้าวคำแดง พิมมะสอน อายุ 18 ปี นักเรียนชั้น ม.7 มศ.พวนแก้ว ซึ่งได้รับทุนในระดับมัธยมศึกษาเป็นปีที่ 2 เล่าว่า ครอบครัวยากจน พ่อแม่เสียชีวิตตั้งแต่ 6 ขวบ ต้องอาศัยกับคุณอาซึ่งมีลูก 2 คนอาต้องแบกภาระมากขึ้น ขณะที่เรียนจนถึงระดับ ม. 4 อาบอกว่าไม่สามารถส่งให้เรียนต่อได้แล้ว จึงหางานทำเพื่อให้ได้เรียนต่อในระดับ ม.5 โดยรับจ้างงานทั่วไป เช่น ดำนา หาปลา รับซ่อมโทรทัศน์ เพื่อนำเงินมาจ่ายค่าเล่าเรียน ได้วันละประมาณ 200 บาท และบางครั้งก็แบ่งให้อาเป็นค่าไฟ ค่าน้ำ

157658498043

"โรงเรียนได้แนะนำให้ขอทุนของเอสซีจี จึงลองเขียนเรื่องราวของตัวเองส่ง และผ่านการคัดเลือก เอสซีจีได้ลงพื้นที่มาดูสภาพความเป็นอยู่ที่บ้าน ทุนที่ทางเอสซีจีให้ มีส่วนช่วยให้ชีวิตดีขึ้นมาก เพราะสามารถเก็บไว้ใช้ในเวลาฉุกเฉินในเดือนที่ไม่มีรายได้เสริม แม้การรักษาระดับการเรียนให้ได้รับทุนในปีต่อไปเป็นเรื่องยาก แต่เราก็ต้องพยายามเพื่อให้ได้เรียนต่อ ส่วนตัวชอบทางด้านคอมพิวเตอร์ กราฟฟิก โปรแกรมเมอร์"

ด้าน ท้าวเนือง เฮืองไค อายุ 19 ปี นักเรียนชั้น ม. 7 มศ.พวนแก้ว  เรียนช้า 1 ปี เนื่องจากเข้า ป. 1 ช้า ชีวิตความเป็นอยู่ครอบครัวมีความลำบากมาก ปัจจุบันอยู่กับพ่อแม่และน้องสาว ทั้งหมดรวม 4 คน แม่เป็นโรคหัวใจ ไม่ได้ทำงานมา 3 ปี พ่อจึงต้องเป็นเสาหลัก น้องสาวเรียนจบ ม. 4 ได้ลาออกจากโรงเรียน ไปรับจ้างเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารเพื่อเสียสละให้เขาได้เรียนชั้น ม.5 อีก 2 ปีจะจบ น้องจึงบอกว่าจะหาเงินส่งให้พี่เรียน เพื่อให้พี่จบก่อน

157658498087

“การได้รับทุนเอสซีจี ช่วยได้เยอะมาก เพราะปีนี้น้ำท่วมนา ต้นข้าวเสียหาย นอกจากนำทุนไปจ่ายค่าเทอมแล้ว ยังสามารถเก็บไว้ใช้จ่ายภายในบ้าน ซื้อข้าว และเก็บไว้เพื่อพาแม่ไปหาหมอ และอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของน้องด้วย ความใฝ่ฝันเมื่อเรียนจบ คือ อยากเป็นช่างซ่อมรถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ อยากมีอาชีพ และส่งน้องเรียนให้จบ" ท้าวเนือง กล่าว

ท่านนันตะชัย อินทะสอน รองหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬา แขวงคำม่วน กล่าวว่าขอบใจทางเอสซีจี ที่สนับสนุนให้มีโครงการดีๆ แบบนี้ซึ่งเป็นปีที่ 8 และขอบใจผู้อำนวยการโรงเรียน ครู อาจารย์ ที่ใส่ใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีมากขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อบรรลุผลสำเร็จในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาการศึกษา ให้มีการพัฒนาที่มีคุณภาพดีขึ้น ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ตลอดถึงน้องนักเรียนให้ตั้งใจเรียนและทำความดีตลอดไป

ติดตามข่าวสารผ่าน facebook กรุงเทพธุรกิจ เพียง กดถูกใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง