สคบ.เตือนจัดโปรฯลดแลกแจกแถม แสดงข้อมูลไม่ถูกเจอโทษหนัก

สคบ.เตือนจัดโปรฯลดแลกแจกแถม แสดงข้อมูลไม่ถูกเจอโทษหนัก
16 ธันวาคม 2562
1,473

สคบ.เตือนผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถมช่วงปีใหม่ แสดงข้อมูลไม่ถูก หรือไม่ครบ เจอโทษหนัก ปรับ 1 แสน คุก 6 เดือน

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.62 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) แจ้งว่า ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 เป็นช่วงที่ผู้บริโภคจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการ ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยเฉพาะการจัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถมนั้น 

สคบ.ขอแจ้งเตือนผู้ประกอบธุรกิจให้กระทำการโฆษณาให้ถูกต้อง ตาม ...คุ้มครองผู้บริโภค ..2522 มาตรา 22 การใช้ข้อความโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรม หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม เป็นส่วนร่วม ได้แก่ ข้อความที่เป็นเท็จ เกินจริง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้นๆ หากผู้ประกอบธุรกิจรายใดฝ่าฝืนการใช้ข้อความโฆษณาตามที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนผู้ประกอบธุรกิจรายใด กระทำการโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ได้ระบุ หรือประกาศว่าจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค การประกาศชิงรางวัลหรือจัดให้มีการให้ของแถมหรือให้สิทธิหรือให้ประโยชน์โดยให้เปล่า ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (..2534) กำหนดให้การโฆษณาจะต้องแสดงรายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ข้อกำหนดในการให้ของแถมหรือให้สิทธิหรือประโยชน์ วันเดือนปีที่เริ่มต้นและสิ้นสุด ประเภท ลักษณะ มูลค่าของของแถม เขตหรือถิ่นที่จัดให้มีการให้ของแถม และสถานที่ที่กำหนดไว้ให้มารับของแถม 

หากผู้ประกอบธุรกิจรายใดฝ่าฝืนกระทำการโฆษณาโดยไม่ระบุรายละเอียดตามที่กฎกระทรวงกำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

157649251037

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: