รมว.ท่องเที่ยวฯ หนุนท่องเที่ยวชุมชนรับกลุ่มFIT

รมว.ท่องเที่ยวฯ หนุนท่องเที่ยวชุมชนรับกลุ่มFIT
14 ธันวาคม 2562
636

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา หนุนท่องเที่ยวชุมชนรับกลุ่ม FIT เน้นปลอดภัย สะอาด เป็นธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม คาดตัวเลขนักท่องเที่ยวถึงสิ้นปีนี้ประมาณ 40 ล้านคน


เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ที่ร้านอาหารหลองข้าวลำ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าวการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมงานแถลงข่าว


นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า การส่งเสริม การท่องเที่ยวชุมชน เป็นนโยบายสำคัญที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน ทั้งด้านการพัฒนาและการตลาด โดยมุ่งให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตพื้นที่การพัฒนาการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวโดยชุมชนถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของตนเอง และร่วมรับประโยชน์จากการท่องเที่ยว สำหรับการท่องเที่ยวชุมชนของไทยยังมีจุดเด่นที่น่าสนใจหลายด้าน เนื่องจากมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี ธรรมชาติ และวิถีชีวิต ซึ่งล้วนแต่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง อีกทั้ง การมีอุปนิสัยที่อ่อนโยนและเป็นมิตรเป็นเสน่ห์ ที่น่าประทับใจ การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนจึงสามารถสร้างความเข้มแข็งต่อเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นนโยบาย ที่สำคัญของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำและการขับเคลื่อนประเทศสู่ความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้

157630846669

กระทรวงฯ ได้มีการวางนโยบาย เพื่อสร้างความหลากหลายของการท่องเที่ยว ด้วยการพัฒนาที่พักในรูปแบบของ Home lodge หรือที่พักนักเดินทาง เพื่อให้รองรับนักท่องเที่ยวที่มีรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวที่ปรับเปลี่ยนไป โดยมีการเดินทางด้วยตัวเอง หรือ FIT มากขึ้นตามลำดับ รวมถึงกระแสการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นลด การกระจุกตัวในเมืองหลัก และให้กระจายตัวในพื้นที่เมืองรอง รวมถึงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งที่พักแบบ Home lodge จะทำให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น


การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพที่พักนักเดินทาง เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้เกิด การกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึง และเป็นโอกาสที่ดีที่จะส่งเสริมและยกระดับคุณภาพของที่พัก เพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันมีสถานประกอบการด้านที่พักอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง และชุมชนที่มีการกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ โดยได้วางเป้าหมายนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 42 ล้านคน โดยคาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่ประมาณ 40 ล้านคน

157630850275

สิ่งสำคัญ 4 ประการ หากมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทย คือเรื่องของความปลอดภัย ให้เปรียบนักท่องเที่ยวเหมือนเพื่อนหรือญาติต้องดูแลให้ดีและปลอดภัย เรื่องความสะอาด ทั้งเรื่องอาการขอความสะอาดของแต่ละพื้นที่ เรื่องความเหลื่อมล้ำ ความเป็นธรรมในการใช้จ่าย ปัจจุบันนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาด้วยตนเองไม่ได้มากับทัวร์ จึงต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมในการใช้จ่าย และเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ต้องมีการรณรงค์ให้มีการรักษาสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยว โดยต้องรณรงค์ในครบ 77 จังหวัดภายใน 1 ปี


สำหรับในเรื่องกิจกรรมสิ้นปี ที่จังหวัดเชียงใหม่มีประกาศห้ามจุดพลุเฉลิมฉลอง ซึ่งในส่วนนี้จะนำเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีมหาดไทย เนื่องจากการจุดพลุเฉลิมฉลองจะจุดพลุหลังเวลาเที่ยงคืนซึ่งไม่มีการขึ้นลงของเครื่องบินแล้ว จะสามารถอนุโลมได้หรือไม่สำหรับการเฉลิมฉลองในช่วงวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งมีผู้ประกอบการบางแห่งได้จำหน่ายทัวร์ไปบ้างแล้ว หากมีการห้ามจุดพลุ อาจจะเหมือนกับช่วงลอยกระทงของเชียงใหม่ที่ผ่านมาที่มีการห้ามปล่อยโคมลอย ทำให้เกิดปัญหาด้านการท่องเที่ยว และเป็นการเสียโอกาสของผู้ประกอบการ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง