ย้ำไม่มีมวยล้ม ปลด 'กระท่อม' พ้นยาเสพติด

ย้ำไม่มีมวยล้ม ปลด 'กระท่อม' พ้นยาเสพติด
13 ธันวาคม 2562
792

"สมศักดิ์" เร่งผลักดันปลดกระท่อมพ้นบัญชียาเสพติด แจงรอช้าไม่ได้ หลังนักวิจัยไทยจับมือญี่ปุ่น สหรัฐ จดลิขสิทธิ์ยากระท่อมแล้ว 4 ฉบับ มั่นใจทำสำเร็จได้จริง ไม่ใช่แค่ให้ความหวังกับประชาชน ลั่นไม่มีมวยล้มต้มคนดู

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 62 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยถึงการลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ ว่า ประชาชนจะได้ประโยชน์จากผลการศึกษาของคณะกรรมการชุดดังกล่าวเพราะมีผลการวิจัยทางการแพทย์ว่า ใบกระท่อมสามารถนำมาทำเป็นยารักษาโรคได้ มีประโยชน์ในการแก้ปวด แก้ไข้ แก้บิด ท้องเสีย ซึ่งก่อนหน้านี้มีนักวิจัยไทยศึกษาร่วมกับนักวิจัยญี่ปุ่นแล้วไปจดลิขสิทธิ์ในญี่ปุ่น 2 ฉบับ อเมริกา 2 ฉบับ ดังนั้นเราต้องรีบทำ โดยองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ไม่ได้กำหนดใบกระท่อมเป็นยาเสพติด และในหลายประเทศสามารถซื้อขายกันได้อย่างถูกกฎหมาย รวมทั้งมีการส่งออกด้วย

"เรื่องนี้ผมขอพูดด้วยใจบริสุทธิ์ ไม่มีมวยล้มต้มคนดูอย่างแน่นอน อะไรที่ทำแล้วเกิดประโยชน์กับประชาชนและสามารถทำได้ ผมทำเลยทันทีไม่มีรีรอ ผมไม่นิยมหลอกหรือให้ความหวังกับประชาชน เรื่องที่ยากกว่านี้ อย่างการผลักดันให้สร้างสนามบินสุวรรณภูมิยังทำสำเร็จมาแล้ว ดังนั้นเรื่องนี้ผมทำเต็มที่และจะทำให้สำเร็จอย่างแน่นอน" นายสมศักดิ์ กล่าว

อ่านข่าว-'สมศักดิ์' จ่อปลดล็อค 'กระท่อม' ออกจากยาเสพติด

สำหรับคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 1.รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาเกี่ยวกับการใช้พืชกระท่อมในรูปแบบต่างๆ 2. ศึกษาเปรียบเทียบข้อกฎหมายภายในประเทศ กฎหมายต่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้ในการควบคุมพืชกระท่อม เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมพืชกระท่อมให้เหมาะสมสำหรับประเทศไทย 3. พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้พืชกระท่อม รวมทั้งผลดีผลเสีย และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน หากยังคงพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ และ 4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยคณะกรรมกรรมการชุดดังกล่าว มี นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ส่วนคณะกรรมการประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมการแพทย์ ผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้แทนกรมสุขภาพจิต ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ผู้แทนสภาทนายความ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนองค์การเภสัชกรรม นายวันชัย รุจนวงศ์ อดีตอธิบดีอัยการฝ่ายต่างประเทศ และอดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายวิริศ อัมระปาล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ด้านวิชาการ) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานเห็นชอบ 2 คน ในส่วนของเลขานุการประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมและรองเลขาธิการ ป.ป.ส. ที่เลขาธิการป.ป.ส. มอบหมาย ส่วนผู้ช่วยเลขานุการ ประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการ ป.ป.ส. ที่เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบหมาย 2

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง