ทอ.แจง ลงโทษลูกเสือ-เนตรนารี เหตุไม่ตั้งใจเรียน

ทอ.แจง ลงโทษลูกเสือ-เนตรนารี เหตุไม่ตั้งใจเรียน
13 ธันวาคม 2562
881

ทอ.ชี้แจงกรณีมีภาพการฝึกในค่ายลูกเสืออากาศ จ. สุราษฎร์ธานี ไม่เหมาะสม ชี้เป็นการลงโทษลูกเสือ-เนตรนารี ที่ไม่ตั้งใจฟังวิทยากร

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.62 พล.อ.ท.พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ ชี้เเจงกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อความในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการฝึกของค่ายลูกเสืออากาศ กองบิน 7 จ.สุราษฎร์ธานี โดยระบุว่ามีการลงโทษลูกเสือ-เนตรนารี ด้วยท่าทางไม่เหมาะสม และมีกิจกรรมที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ว่า ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว และสั่งให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เบื้องต้นทราบว่า กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 ณ กองบิน 7 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ลูกเสือเสนา ลูกเสืออากาศ และเนตรนารี จำนวน 487 คน และมีคณะอาจารย์กำกับดูแล จำนวน 35 คนสำหรับภาพที่ปรากฏในข่าว เป็นภาพที่ทางคณะอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกของโรงเรียนได้บันทึกและนำไปเผยแพร่ในเว็บเพจของโรงเรียน ร่วมกับภาพกิจกรรมการเข้าค่ายอีกจำนวนหลายภาพ

เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน จากนั้นได้มีเว็บเพจบางสำนักทำการคัดลอกภาพดังกล่าวมาลงในเว็บเพจของตนเอง โดยบรรยายภาพหลายเหตุการณ์มีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ทั้งนี้จากการชี้แจงในเบื้องต้น ภาพที่เกิดขึ้นเป็นการปฏิบัติในเหตุการณ์ที่คณะลูกเสือ-เนตรนารี พูดคุยกันโดยไม่สนใจรับฟังการบรรยายของวิทยากรที่ให้ความรู้ ทางผู้ควบคุมการฝึกจึงให้ลูกเสือ-เนตรนารี หยุดคุยและนั่งลงก้มหน้าให้ศีรษะจรดพื้น โดยมีหมวกรองรับศีรษะเพื่อป้องกันไม่ให้ศีรษะสัมผัสพื้น

ซึ่งในช่วงนั้น คณะอาจารย์ผู้ควบคุมก็อยู่ในเหตุการณ์และคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ในการลงโทษของการเข้าค่ายลูกเสือ จะไม่มีการถูกเนื้อต้องตัว และเป็นการปลูกฝังระเบียบวินัยพื้นฐานแก่เยาวชนที่เป็นบุคคลพลเรือน โดยตลอดห้วงการฝึก ทางค่ายฯ ได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย ทั้งการจัดที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความเหมาะสม แยกห้องน้ำชาย-หญิงเป็นสัดส่วน อุปกรณ์การฝึกได้รับการรับรองที่ได้มาตรฐาน มีครูฝึกทั้งชาย-หญิง คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ด้านสุขอนามัย มีการประกอบอาหารที่สะอาด

เพื่อให้มั่นใจว่าลูกเสือ-เนตรนารีได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะสำหรับการจัดค่ายลูกเสือ มุ่งเน้นที่จะให้ลูกเสือเนตรนารีได้เรียนรู้ในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆ ฝึกการเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความอดทน ฝึกทักษะการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่น และสร้างความสามัคคีของหมู่คณะ โดยทางค่ายมีการให้ความรู้ต่างๆ ในวิชาลูกเสืออากาศ อาทิ การฝึกกางเต็นท์ การฝึกดำรงชีพในป่า การฝึกสนามทดสอบกำลังใจ ตลอดจนกิจกรรมสันทนาการต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการเยี่ยมชมและให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยของกองทัพอากาศ การฝึกสุนัขทหาร และการให้ความรู้ด้านการทหาร เพื่อเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้ต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: