กำชับให้ 'รองผบก.-ผกก.' ที่ได้รับแต่งตั้งรายตัวภายใน 16 ธ.ค.นี้

กำชับให้ 'รองผบก.-ผกก.' ที่ได้รับแต่งตั้งรายตัวภายใน 16 ธ.ค.นี้
12 ธันวาคม 2562
7,121

"ผบช.น." สั่งกำชับให้ "รอง ผบก-ผกก." ที่รับการได้แต่งตั้งวาระปี 62 ให้คำสั่งมีผล 13 ธ.ค.ให้รายงานตัวภายใน 16 ธ.ค.นี้ ห้ามเดินทางไปรายงานตัว-รับตำแหน่งใหม่ โดยไม่ได้ส่งตัวตามระเบียบ

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.62 มีรายงานว่า พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น.ได้มีหนังสือ บันทึกข้อความด่วนที่สุด ระบุว่า เรื่อง กำชับการปฏิบัติในการเดินทางไปรายงานตัวและรับตำแหน่งใหม่ ถึง รอง ผบช.น.,ผบก.น.1-9 อก., จร., สส,, สปพ, อดฝ. และ ผบก.ประจำ บช.น.,ผกก.ฝอ.1-7 บก.อก.บช.น. คส. และ ผกค.ศฝร.ตามหนังสือ ตร. ที่ .009.231/3839 ลง 23 พ.ย.62 แจ้งเปลี่ยนวันมีผลใช้บังคับ

ในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. ถึง สว. วาระประจำปี 2562 โดยให้คำสั่งแต่งตั้งมีผลใช้บังคับ พร้อมกันใน 13 ธ.ค.62 พร้อมทั้งกำชับข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่และรายงานตัวใน 16 ธ.ค.62,โดยพร้อมเพรียงกัน นั้นเพื่อให้ภารกิจของ บช.น. เป็นไปด้วยเรียบร้อยความต่อเนื่อง และมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการจึงให้ทุกหน่วยดำเนินการ ดังนี้

ให้ทุกหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับภารกิจอารักขาและรักษาความปลอดภัย ส่งตัวข้าราชการตำรวจไปยังสังกัดใหม่ พร้อมกันใน 16 ธ.ค.62 ตามที่ ตร. กำหนดโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ห้ามเดินทางไปรายงานตัวและรับตำแหน่งใหม่ โดยมิได้มีการดำเนินการส่งตัวตามระเบียบเป็นอันขาดโดยมอบหมายให้ ผบก.ต้นสังกัดรับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติ ให้ ผบก. ทุกหน่วย ตรวจสอบรายชื่อและรับผิดชอบในการแจ้งให้ข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จากนอกสังกัดตนเอง เดินทางมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามกรอบระยะเวลาดังกล่าว เพื่อให้ภารกิจมีความต่อเนื่องอีกส่วนหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ กำชับให้ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งใหม่ รับและส่งมอบ สิ่งของหลวงและหน้าที่การบังคับบัญชาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งงานในหน้าที่ราชการ และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 15การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.2557 และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง