กทท.เตรียมสร้างท่าเรือแหลมฉบัง 3 ลุยประมูลงาน 2.19 หมื่นล้าน

กทท.เตรียมสร้างท่าเรือแหลมฉบัง 3 ลุยประมูลงาน 2.19 หมื่นล้าน
13 ธันวาคม 2562
1,671

กทท.ติดเครื่องท่าเรือแหลมฉบัง 3 จ่อประมูลก่อสร้างงานทางทะเล เม็ดเงิน 2.19 หมื่นล้านบาทปีหน้า ขีดคุณสมบัติผู้รับเหมา ต้องมีประสบการณ์ขุดลอก – ถมทะเล

รายงานข่าวจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 โดยระบุว่า ขณะนี้โครงการดังกล่าวในส่วนที่เปิดให้เอกชนร่วมลงทุน มูลค่า 114,047 ล้านบาท เพื่อพัฒนาพื้นที่ 2,846 ไร่ ก่อสร้างแอ่งจอดเรือ เพิ่มขีดความสามารถรองรับตู้สินค้า เพิ่มขึ้นอีก  7 ล้านทีอียู ยังอยู่ในขั้นตอนประกวดราคา เนื่องจากคณะกรรมการคัดเลือกของโครงการฯ ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาและขอทุเลาคำสั่งของศาลปกครองกลาง กรณีที่กลุ่มกิจการร่วมค้าเอ็นพีซี (NPC) ยื่นฟ้องคณะกรรมการคัดเลือกฯ ขอให้พิจารณาการประมูลใหม่และไม่ตัดสิทธิ์

ขณะที่โครงการส่วนของรัฐเป็นผู้ลงทุน มูลค่าประมาณ 3.2 หมื่นล้านบาท ปัจจุบันได้ว่าจ้างบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG ดำเนินการออกแบบรายละเอียด และจัดทำเอกสารประกวดราคา

โดยจะแบ่งงานก่อสร้างออกเป็น 4 สัญญา ได้แก่ 1. งานสำรวจระดับความลึกท้องทะเล และงานสำรวจชั้นดินบนบกและในทะเล งานออกแบบแอ่งจอดเรือของท่าเทียบเรือขนส่งตู้สินค้า และแอ่งจอดเรือของท่าเทียบเรือชายฝั่ง รวมไปถึงแอ่งจอดเรือของท่าเทียบเรือบริการ และงานออกแบบคันหินล้อมพื้นที่ถมและเขื่อนกันคลื่น

2.งานออกแบบท่าเทียบเรือชายฝั่ง ท่าเทียบเรือบริการ อาคารส่วนสาธารณูปโภค เป็นต้น 3. งานระบบรถไฟ เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของการขนส่งสินค้าทางรถไฟของท่าเรือแหลมฉบัง และ 4.งานจัดหา และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับขนย้ายตู้สินค้า และงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3

157614434396

รายงานข่าวยังระบุด้วยว่า ปัจจุบัน กทท.ได้เริ่มขั้นตอนประกวดราคาพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ในส่วนการลงทุนของภาครัฐแล้ว โดยอยู่ระหว่างประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีราคากลางอยู่ที่ประมาณ 2.19 หมื่นล้านบาท คาดว่าประกาศขายซองเพื่อจัดหาผู้รับเหมาเริ่มงานก่อสร้างได้ในปีหน้า

สำหรับคุณสมบัติของผู้รับเหมาที่จะสามารถเข้าร่วมประมูลงานก่อสร้างท่าเรือหลมฉบัง ขั้นที่ 3 (ส่วนที่ 1) กทท.กำหนดต้องมีผลงานก่อสร้างทางทะเล ที่มีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 3.5 พันล้านบาท มูลค่ารวมกันไม่เกิน 1 สัญญา โดยผลงานก่อสร้างทางทะเลต้อง

ประกอบด้วย ผลงานขุดลอก และ/หรือ งานถมทะเล โดยสัญญาที่นำมาอ้างอิงนั้น ต้องมีผลงานขุดลอก และ/หรือ งานถมทะเล ที่มีปริมาณงานในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า 14 ล้านลูกบาศก์เมตร อีกทั้งต้องเป็นผลงานที่แล้วเสร็จในระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง