เ ดิ น ท า ง ข้ า ง ใ น : บทกวี : พิบูลศักดิ์ ละครพล

เ ดิ น ท า ง ข้ า ง ใ น : บทกวี : พิบูลศักดิ์ ละครพล
15 ธันวาคม 2562 | โดย พิบูลศักดิ์ ละครพล / กรุงเทพวันอาทิตย์
874

บทกวี และ การวาดภาพสีน้ำ โดย พิบูลศักดิ์ ละครพล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2560 จากคอลัมน์ 'ผ่านตามาตรึงใจ' ใน กรุงเทพวันอาทิตย์

 เ ดิ น ท า ง ข้ า ง ใ น

157613566283

นักเดินทางบ้างว่าต่างนักท่องเที่ยว

ชอบเดินทางโดดเดี่ยวเที่ยวค้นหา

พบสิ่งใหม่น่าสนใจให้เวลา

ซึมซับค่าความจริงอยู่นิ่งนาน

นักท่องเที่ยวชอบเที่ยวท่องลองไปทั่ว

เที่ยวรัวรัว ทัวร์ชะโงก โยกย้ายย่าน

ชิมชอปใช้ ได้รูปเด็ด เป็นเสร็จการ

กลับถึงบ้านคุยโม้ไปได้หลายปี

จะเป็นนักเดินทางหรือท่องเที่ยว

ขออย่างเดียว เคารพคน สถานที่

สำรวมกายวาจาใจให้จงดี

มนุษย์ชนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน

จะเป็นนักท่องเที่ยวหรือเดินทาง

แบ่งแยกคนแตกต่าง ไม่สร้างสรรค์

ท่องโลกสะสมไมล์หลายร้อยพัน

ก็ป่วยการถ้าเธอนั้น มืดข้างใน

๒๐/๑๑/๒๕๖๒

------------------------------------------------------

ชื่อภาพ : ทุ่งปอเทือง

สถานที่ : ปาย แม่ฮ่องสอน

เทคนิค : สีน้ำบนกระดาษ

ขนาด : ๓๓ x ๕๒ เซนติเมตร

------------------------------------------

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน กรุงเทพธุรกิจ/กรุงเทพวันอาทิตย์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง