ราชทัณฑ์ดึงม.เกษตรจัดหลักสูตรอบรมนักโทษ

ราชทัณฑ์ดึงม.เกษตรจัดหลักสูตรอบรมนักโทษ
12 ธันวาคม 2562
438

กรมคุกจับมือม.เกษตร-เอสเอ็มอี ถ่ายทอดเทคโนโลยี-ความรู้ให้ผู้ต้องขัง พร้อมจัดหลักสูตรอบรมวิชาชีพ เน้นให้มีอาชีพ พึ่งพาตนเอง หลังพ้นโทษ

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.62 พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และน.ส.โชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง การสร้างงาน สร้างอาชีพสร้างโอกาสให้กับผู้ต้องขัง

พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างโอกาสให้กับผู้ต้องขัง ให้ได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย ในทุกมิติ โดยม.เกษตรศาสตร์ จะให้การสนับสนุนพัฒนาความรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ได้เข้าถึงองค์ความรู้ในแขนงวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดการศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น และการศึกษาในหลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้ เช่น ชุดวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้ เพื่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ชุดวิชาเกษตรเพื่อชีวิตและสุขภาพ ซึ่งทำให้ผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งสถานประกอบการ

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ได้สนับสนุนในด้านการฝึกอบรมวิชาชีพตามความถนัด การส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาผู้ต้องขังให้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ รวมถึงการสนับสนุนการฝึกวิชาชีพในเรือนจำ/ทัณฑสถาน และในสถานประกอบการภายนอกเรือนจำ ซึ่งเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพในขณะที่อยู่ภายในเรือนจำ อีกทั้ง สามารถต่อยอดให้มีอาชีพภายหลังพ้นโทษได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้กรมราชทัณฑ์ ยังได้ยกระดับการปฏิบัติงานด้วยการพัฒนาระบบจำแนกประเภทผู้ต้องขังให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไข ตามแผนการลงโทษ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง