เช็คก่อนไป! 19 จุดคัดกรองเข้าชม "ขบวนพยุหยาตราฯ" ริมเจ้าพระยา

เช็คก่อนไป! 19 จุดคัดกรองเข้าชม
11 ธันวาคม 2562 | โดย กมลรัตน์ วงษ์คำ
8,346

ก่อนจะเดินทางไปร่วมชม "ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค" แนะนำให้เช็คพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาว่าเข้าไปจับจองจุดไหนได้บ้าง โดยต้องเข้าตรวจสัมภาระผ่าน "จุดคัดกรอง" จำนวน 19 จุดที่เจ้าหน้ากำหนดไว้

ประชาชนที่อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ กับการชม "ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค" เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 นอกจากที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้ตัวเอง เช่น เตรียมหมวก ร่มกันแดด พัด หรือยาดมแล้ว ก็ควรเช็คข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นที่สำหรับเข้าชมขบวนเรือพระราชพิธีที่ทางเจ้าหน้าที่ได้กำหนดไว้ เพื่อจะได้สามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องตามกฏระเบียบ และไปถึงจุดชมขบวนเรือฯ ได้สะดวก และไม่เสียเวลา

โดยจุดชมขบวนเรือพระราชพิธีจะมีทั้งหมด 16 จุด ณ สองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา และมีจุดคัดกรอง 19 จุดที่ประชาชนจะต้องอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัมภาระ ก่อนที่จะเดินเข้าสู่พื้นที่บริเวณจุดชมขบวนเรือฯ ที่จัดไว้ให้ สำหรับจุดชมขบวนเรือที่แนะนำแบ่งเป็น 2 ฝั่ง คือฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี ได้แก่

ฝั่งพระนคร : ท่าเรือวัดราชาธิวาสวิหาร, สวนสามพระยา, สวนนาคราภิรมย์, ถนนมหาราช, ใต้สะพานพระราม 8, สวนสันติชัยปราการ, ทางเดินสวนสันติชัยปราการ, ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ฝั่งธนบุรี : ท้ายซอยจรัญสนิทวงศ์ 52, ลานใต้สะพานพระราม 8, ลานริมน้ำท่าเรือสมเด็จพระปิ่นเกล้า, ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า, สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา, โรงพยาบาลศิริราช, วัดระฆังโฆสิตาราม

157600298543

ส่วน จุดคัดกรอง ที่เจ้าหน้าที่กำหนดให้ประชาชนผู้ที่จะเดินทางเข้าในพื้นที่เพื่อมาชมขบวนเรือพระราชพิธี มีจำนวน 19 จุด โดยแบ่งเป็น 6 โซน ดังนี้

โซน 1 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, ใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งพระนคร) 

โซน 2 : สนามหลวง (ด้านศาลฎีกา), สนามหลวง (ด้าน ม.ธรรมศาสตร์), ทางเข้า ม.ธรรมศาสตร์, ถนนพระจันทร์, พระแม่ธรณีบีบมวยผม, ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร), ทางเข้าพิพิธบางลำพู

โซน 3 : แยกท่าเตียน, หน้าวังสราญรมย์ 

โซน 4 : ใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) 

โซน 5 : ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งธนบุรี), ทางเข้าท่ารถไฟ, หน้าอุทยานสถานพิมุข, ท่าเรือวังหลัง 

โซน 6 : ทางเข้าวัดระฆังโฆสิตาราม, ปากซอยวัดอรุณราชวราราม, วัดกัลยาณมิตร

157600297716

นอกจากนี้ภายในพื้นที่ยังมีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าในงานอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นพาหนะในการเดินทางฟรี เช่น รถเมล์ฟรี รถไฟฟ้าฟรี เรือฟรี บริการจุดจอดรถ การให้บริการทางการแพทย์ อาหาร น้ำดื่ม จุดบริการรถสุขาเคลื่อนที่ และการเตรียมตัวในการเฝ้ารับเสด็จฯ

  • จุดบริการอาหาร น้ำดื่ม

สำหรับจุดบริการอาหารและน้ำดื่ม กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมจุดบริการอาหารและน้ำดื่มจำนวน 30 จุด เพื่อรองรับประชาชน ในการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และขบวนราบเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราชการ 2562 ได้แก่

วัดราชาธิวาส, มทร.พระนคร,  กรมส่งเสริมสหกรณ์, ใต้สะพานพระราม 8, วัดสามพระยาวรวิหาร, สวนสันติชัยปราการ,  สนามหลวง,  อาคารสงเคราะห์ ทบ. ,ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร),  สวนนคราภิรมย์ ถนนมหาราช (ท่าช้าง), ท้ายซอยจรัญสนิทวงศ์ 52 ,ใต้สะพานพระราม 8, ลานริมน้ำท่าเรือพระปิ่นเกล้า, ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งธนบุรี), สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ,

โรงพยาบาลศิริราช, ท่าวังหลัง, วัดระฆังโฆสิตาราม, วัดอมรินทรารามวรวิหาร, วัดเครือวัลย์วรวิหาร, วัดอรุณราชวราราม, วัดกัลยาณมิตร, หอประชุมทหารเรือ, วัดวงศมูลวิหาร, วัดมกุฏกษัตริย์, กระทรวงศึกษาธิการ, วัดโสมนัส,โรงเรียนสตรีวิทยา,  ป้อมมหากาฬ และ ด้านหลังศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

157604422476

  • จุดบริการทางการแพทย์

ส่วนการบริการทางการแพทย์นั้น ทางกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดจุดให้บริการทางการแพทย์ รวม 37 จุด และชุดแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 120 ชุด เพื่อรองรับประชาชนในการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ โดยมีจุดต่างๆ ดังนี้

วัดราชาธิวาส, มทร.พระนคร, กรมส่งเสริมสหกรณ์,  ธนาคารแห่งประเทศไทย,  ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย, ใต้สะพานพระราม 8, วัดสามพระยาวรวิหาร,  สวนสันติชัยปราการ, ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร) , ท่ามหาราช , สนามหลวง ฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สนามหลวง ฝั่งศาลฏีกา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ตรงข้ามประตูวิเศษไชยศรี,

ลานจอดรถกองสลากเก่า, สวนนคราภิรมย์, แยกท่าเตียน, จุดคัดกรองแยกวังสราญรมย์, ท้ายซอยจรัญสนิทวงศ์ 52, สนามฟุตซอล สน.บวรมงคล, สวนใต้สะพานพระราม 8, ลานริมน้ำท่าเรือพระปิ่นเกล้า (ฝั่งธนบุรี) ,วัดคฤหบดี, ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า, ท่าวังหลัง, วัดระฆังโฆสิตาราม, วัดอมรินทรารามวรวิหาร, สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ, โรงพยาบาลศิริราช, โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา, หน้าอุทยานสถานพิมุข, หอประชุมทหารเรือ, วัดเครือวัลย์วรวิหาร วัดอรุณราชวราราม, วัดกัลยาณมิตร, ราชนาวิกสภา และ วัดวงศมูลวิหาร

สำหรับผู้ปกครองที่มีเด็กมาด้วยจะต้องเข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อทำบัตรคล้องคอ และเขียนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองติดไว้กับตัวเด็กเพื่อความปลอดภัย และเตรียมพร้อมด้านร่างกายด้วย หากมีปัญหาด้านสุขภาพหรือรู้สึกไม่สบายสามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้ทันที

157600300054

  • ข้อปฏิบัติตัว ณ จุดคัดกรอง

สำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่จุดคัดกรองนั้นจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเพื่อเข้าพื้นที่ ณ จุดคัดกรองประชาชน พร้อมกับยินดีให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัมภาระในกระเป๋า

ส่วนขั้นตอนของการเตรียมตัวและการปฏิบัติตัวของประชาชน ณ จุดคัดกรอง ในการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เริ่มจาก "การแต่งกาย" ให้ประชาชนทั่วไปที่จะเข้าร่วมพิธีควรแต่งกาย สีเหลือง งดเว้นสีดำและสีเข้ม ส่วนข้าราชการให้เป็นไปตามประกาศของแต่ละหน่วยงาน ส่วนขั้นตอนสำหรับการเข้าจุดคัดกรองให้ปฏิบัติ ดังนี้

- แสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรแสดงตน หรือหนังสือเดินทาง
- จากนั้นขณะเดินผ่านเครื่องตรวจ กรุณายกบัตรขึ้นเสมอหูขวาเพื่อบันทึกภาพ 
- เปิดกระเป๋าสัมภาระให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
- หากมีโรคประจำตัวพกยาประจำตัวมาด้วย
- หากมีปัญหาสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ชุดจิตอาสา
 

ที่มา: คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ประชาชนสามารถดูรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมจากคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีฯ ได้ที่นี่ :

http://www.phralan.in.th/coronation/ruledetail.php?id=1029

http://www.phralan.in.th/coronation/ruledetail.php?id=1030

http://www.phralan.in.th/coronation/ruledetail.php?id=1031

http://www.phralan.in.th/coronation/ruledetail.php?id=1032

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง