มก.เปิด ‘ศูนย์เรียนรู้ผึ้ง’ แห่งแรกในเอเชีย

มก.เปิด ‘ศูนย์เรียนรู้ผึ้ง’ แห่งแรกในเอเชีย
11 ธันวาคม 2562 | โดย ลักษณ์ วุฒิศักดิ์
673

นักวิจัยเกษตรฯ สั่งสมองค์ความรู้เกี่ยวกับผึ้งเป็นเวลา 3 ปี ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน เผยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง แห่งแรกของเอเชีย เน้นให้ความรู้ สร้างเครือข่าย และส่งเสริมการอนุรักษ์ผึ้ง ผ่านกิจกรรมตลอดปี 63

- ผึ้งทั่วโลกมีรายงานมากกว่า 20,000 ชนิด เช่น ผึ้งรวง ชันโรง ผึ้งหึ่ง แมลงภู่ ผึ้งเจาะหลอดไม้ ผึ้งกัดใบ

- ผึ้งทั่วโลกมีรายงานมากกว่า 20,000 ชนิด เช่น ผึ้งรวง ชันโรง ผึ้งหึ่ง แมลงภู่ ผึ้งเจาะหลอดไม้ ผึ้งกัดใบ

- อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่าวไว้ว่า “ถ้าผึ้งหายไปจากโลก มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน 4 ปี”

- ผักกวางตุ้ง กะเพรา โหระพา เป็นพืชที่ให้น้ำหวานและเกสรผึ้งในเมือง

ฯลฯ 

157599785386

ตัวอย่างข้อมูลเกี่ยวกับผึ้งที่หลายคนไม่เคยทราบมาก่อน ถูกนำเสนอผ่านนิทรรศการถาวระภายในศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง (Bee Learning Center) โดย ผศ.ชามา พานแก้ว อาจารย์ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยว่า มก.ร่วมกับ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด เปิดตัวศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง (Bee Learning Center) แห่งแรกของเอเชีย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากผึ้งอย่างยั่งยืน และให้ความรู้แก่บุคคลทุกช่วงวัยผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อทำความรู้จักเกี่ยวกับผึ้งในทุกมิติของแมลงผสมเกสร และช่วยกันอนุรักษ์ผึ้งให้คงอยู่ในระบบนิเวศเพื่อสร้างการเกษตรที่ยั่งยืน


ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัย เกษตรกร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาหลักสูตรการอบรมสร้างทีมนักวิจัย และผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษาหรือการถ่ายทอดความรู้รุ่นใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญมีความรู้เรื่องผึ้งและแมลงผสมเกสร

“ระยะเวลาเกือบ 3 ปี ที่ได้ทำงานด้านการวิจัย การสอน ทั้งจากงานบริการวิชาการ งานวิจัย และการบูรณาการศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้เติมเต็มประสบการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยการพัฒนาต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการของชุดทดสอบโรคภูมิแพ้จากเรณู สปอร์เชื้อรา ขนสัตว์และแมลง การใช้ประโยชน์ผึ้งแมลงผสมเกสรเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่คุ้งบางกระเจ้า อุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้ง/แมลงผสมเกสรในประเทศไทย ฯลฯ”

157599790588


สิ่งต่างๆ ที่ได้ดำเนินการมาแล้วและงานวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ด้วย ได้รวบรวมและถ่ายทอดไว้ที่ศูนย์ฯ ซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยการสนับสนุนการก่อสร้างจากบริษัทไบเออร์ เอจี สหพันธรัฐเยอรมนี และไบเออร์ไทย เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นิสิตและประชาชนทั่วไปที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ในบริเวณนี้มีทั้งอุทยานแมลง 60 ปี สวนกล้วยไม้ระพี สาคริก และอาคารการเลี้ยงจิ้งหรีดด้วย

ภายในศูนย์ฯ จัดเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับผึ้ง ได้แก่ ที่มาของศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง ความสำคัญของผึ้ง ที่สุดของผึ้ง ความหลากหลายของผึ้ง ชีววิทยาของผึ้ง การเลี้ยงผึ้งในประเทศไทย และการอนุรักษ์ผึ้งให้คงอยู่ในระบบนิเวศเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เป็นต้น สำหรับบริเวณด้านนอกจะมีลานกิจกรรมสำหรับเด็กและผู้ปกครองได้เรียนรู้เรื่องการปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารแก่ผึ้ง Feed city bees และ Bee Little Scientist การเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งด้วยรังจำลอง และการปลูกผักสวนครัว พืชไม้ประดับ เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของผึ้งไม่ว่าจะเป็นการเก็บน้ำหวานและเกสร

157599794545

ในปี 2563 ทางศูนย์ฯ จะจัดกิจกรรมเริ่มด้วยงานวันเด็กแห่งชาติ 11 ม.ค., มี.ค.จัดโครงการ Feed city bees, กิจกรรมวันผึ้งโลกวันที่ 20 พ.ค. และในเดือน ก.ค. กิจกรรมผึ้งกับการอนุรักษ์ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา, กิจกรรมสุดท้ายของปีคือ การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกับผึ้งทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ

ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง (Bee Learning Center) เปิดทำการทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. และทุกวันพุธ เวลา 9.00-10.00 น.จัดกิจกรรมสาธิตการเลี้ยงผึ้ง สำหรับกิจกรรมอื่น ๆ ติดตามได้ในปฏิทิน ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง (Bee Learning Center) Fackbook: Bee learning หรือ เว็บไซต์ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: